Sökning: "stöd från socialtjänsten"

Visar resultat 1 - 5 av 305 uppsatser innehållade orden stöd från socialtjänsten.

 1. 1. Du är svag och vi skall hjälpa dig - Muslimska mödrars upplevelser av socialtjänsten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Warde El-Alti; [2024-02-22]
  Nyckelord :Erkännande; mödrar; rasifiering; socialtjänsten; social stratifiering;

  Sammanfattning : De senaste åren har ett ifrågasättande kring socialtjänstens arbete florerat genom en desinformationskampanj. Denna studie syftar till att utforska och förstå de erfarenheter och upplevelser som muslimska mödrar har i interaktion med socialtjänsten. LÄS MER

 2. 2. LVU-kampanjens effekter och konsekvenser på socialsekreterares arbete : En kvalitativ studie om hur desinformationskampanjen påverkar svensk socialtjänst och handläggare som arbetar med barn och unga.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Amelie Lundquist; Rebecka Bengtsson; [2024]
  Nyckelord :LVU-campaign; Disinformation; Swedish social services; LVU; Immediate care; Work environment; Work situation; LVU-kampanj; Desinformation; Socialtjänsten; Omhändertagande; LVU; Arbetsmiljö; Arbetssituation;

  Sammanfattning : Ett problem svenska socialtjänsten står inför är att förtroendet från medborgarna minskar, desinformation delas i större utsträckning och år 2021 började LVU-kampanjen att spridas. Kampanjen hävdar att socialtjänsten omhändertar muslimska barn utan rättsligt stöd. LÄS MER

 3. 3. "Min pappa har dödat min syster" : En litteraturstudie om hur kvinnor påverkas av hedersförtyck samt socialtjänstens utmanande arbete

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Somaya Khelifi; [2024]
  Nyckelord :culture of honor; forced marriage; honor-related violence and oppression; the norm of virginity; social work; abused women; hederskultur; hedersrelaterat våld och förtryck; oskuldsnormen; tvångsäktenskap; socialt arbete; våldsutsatta kvinnor;

  Sammanfattning : Honor-related violence and oppression is a global social problem where women who are at risk of honor in many cases do not dare to seek help and support from social services. The purpose of this study is to investigate how women are affected by honor-related violence and oppression and what challenges the social service in Sweden is facing. LÄS MER

 4. 4. Mäns våld mot kvinnor: En intervjustudie ur ett socialarbetarperspektiv : En intervjustudie kring socialarbetares erfarenheter av mäns våld mot kvinnor.

  M1-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Jasemin Arshadi; Mariam Al-bazi; Claudia Korkis; [2024]
  Nyckelord :Våld i nära relationer; mäns våld mot kvinnor; påverkande omständigheter; uppbrottsprocessen; stödinsatser; socialtjänsten.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka socialsekreterares syn på omständigheter som påverkar mäns våld mot kvinnor samt identifiera förhållanden som möjliggör eller försvårar våldsutsatta kvinnors uppbrottsprocess. Studien syftar även till att undersöka socialtjänstens tillhandahållande av stödinsatser för kvinnor i våldsrelationer. LÄS MER

 5. 5. Så här arbetar vi med barnen på skyddat boenden : En kvalitativ studie om de som arbetar med barn på skyddat boende samt deras syn och tankar på den kommande lagändringen om stärkta rättigheter för barn.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Alma Johansson; Emilia Walette; [2024]
  Nyckelord :staff in protected housing; discretion; children experiencing violence; professional competence; professionals; protected housing; personal på skyddat boende; handlingsutrymme; barn som upplever våld; yrkeskompetens; professionella; skyddat boende;

  Sammanfattning : Syftet med intervjustudien är att undersöka hur personal på skyddat boende upplever sitt nuvarande arbete med barnen samt hur de tror att deras arbete kan påverkas av de nya lagändringarna som framförs i propositionen “Stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende”, med utgångspunkt i att barn ska få egna placeringsbeslut. Empirin har samlats in genom intervjuer med åtta personal på olika skyddade boenden, såväl ideella som privata. LÄS MER