Sökning: "stöd system"

Visar resultat 16 - 20 av 1265 uppsatser innehållade orden stöd system.

 1. 16. Föräldrars erfarenheter av att leva med ett barn med diabetes typ 1 : En beskrivande litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Sofia Lindgren; Olivia Hedin; [2020]
  Nyckelord :Children; Experiences; Parents; Type 1 diabetes; Barn; Diabetes typ 1; Erfarenheter; Föräldrar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Långvarig sjukdom innebär en förändrad vardag på många sätt. Det behövs resurser för att hantera och acceptera sjukdomen för att uppnå en överkomlig vardag. Diabetes typ 1 är en av de snabbast växande kroniska sjukdomarna i världen och det finns cirka 1,1 miljoner barn med sjukdomen. LÄS MER

 2. 17. Patienters erfarenheter av att följa egenvårdsråd vid hjärtsvikt – en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Amanda Mattsson; Hanna Ols; [2020]
  Nyckelord :Experiences; Heart failure; Literature review; Patient; Self-care; Egenvård; Erfarenheter; Hjärtsvikt; Litteraturöversikt; Patient.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtsvikt är ett globalt folkhälsoproblem som drabbar cirka 26 miljoner människor. Att leva med hjärtsvikt innebär en livsomvälvande förändring och försämrad hälsa för patienten relaterat till hjärtats försämrade pumpförmåga. LÄS MER

 3. 18. Förskollärares tolkningar av ledarskapet i förhållande till Läroplanen : Förskollärares ansvar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Maria Nikolov; Patricia Stamenova; [2020]
  Nyckelord :leda; förskolan; förskollärare; undervisning; målstyrda processer; pedagogiskt ledarskap; uppdrag; styrdokument;

  Sammanfattning : Förskollärarnas kompetens är en förutsättning för kvaliteten i förskolan och relationen mellan kvalitet och utbildad personal ses som högst relevant för att nå de nationella målen (Renblad & Brodin 2012, s.416). LÄS MER

 4. 19. Nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelse av arbetsrelaterad stress

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Paula Winholt Nordgren; Tillie Gerling Robinsson; [2020]
  Nyckelord :Nyutexaminerad; Sjuksköterska; Stress; Stressorer; Upplevelse; Experience; Newly graduated; Nurse;

  Sammanfattning : NYUTEXAMINERADE SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSE AV ARBETSRELATERAD STRESS EN LITTERATURSTUDIE TILLIE GERLING ROBINSSON PAULA WINHOLT NORDGREN Gerling Robinsson T, Winholt Nordgren P. Nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelse av arbetsrelaterad stress. En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER

 5. 20. Assisterande styrning av lindningsmaskiner : En förstudie om röststyrning och andra assisterande lösningar som stöd till en lindningsstation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik; Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Adam Boork; Karin Wennersten; [2020]
  Nyckelord :Voice control; Asstive solutions; Industry; Voice solutions; Röststyrning; Assisterande lösningar; Industri;

  Sammanfattning : Lindningsstationen på ABB Power Transformers i Ludvika är idag styrd med fotpedal, som på senare år fått stor kritik kring dess ergonomiska utformning och risk för belastningsskador. I en studie år 2011 testades ett system med röststyrning som bemöttes positivt inom det ergonomiska perspektivet, men negativt inom dess prestanda och bristande säkerhetsklassning. LÄS MER