Sökning: "stöd system"

Visar resultat 21 - 25 av 1265 uppsatser innehållade orden stöd system.

 1. 21. Tävlingssystem för Teknikåttan

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Carl Harris; Dawid Abucewicz; Frida Blomstedt; Nazir Elpustaty; Edwin Forsberg; Max Helmrich; Evelina Holmgren; Carl Lidman; [2020]
  Nyckelord :Kandidatarbete; datateknik; datavetenskap; Teknikåttan; tävlingssystem;

  Sammanfattning : Denna rapport har skrivits i samband med ett kandidatprojekt vid Linköpings universitet. Projektet gick ut på att skapa ett nytt system till tävlingen Teknikåttan, och syftet med denna rapport är att fånga upp erfarenheter från detta projekt. LÄS MER

 2. 22. Analys av användbarhet och arbetsflöde vid modernisering av applikation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Pontus Rohdén; Richard Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Användbarhet; Mjukvara; Elicitering; Markupplåtelser; MVP; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har utförts i samarbete med Knowit Core i Malmö för att utveckla nästa generation av ett system för markupplåtelser, som används på Malmös fastighets- och gatukontor. Målet med arbetet har varit att undersöka hur ny teknologi och kunskap kan användas för att förbättra användbarhet och arbetsflöde i ett förlegat system. LÄS MER

 3. 23. Patienters upplevelser av att ha kroniska bensår orsakade av venös insufficiens : En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Anlil Youash; [2020]
  Nyckelord :Litteraturöversikt; patienter; upplevelser; venös insufficiens; kroniska bensår;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Vanligaste orsaken till bensår är venös insufficiens som innebär en rubbning i vensystemet förorsakat av bland annat medfödda atrofier, trauman såväl som hypertoni. Rubbningar i vensystemet medför venväggsförsvagningar och endotelstörningar som utvecklas till bensår. LÄS MER

 4. 24. Integration of renewable energy storage into wind power plants in France

  Master-uppsats, KTH/Kraft- och värmeteknologi

  Författare :Sarah Andree Denise Marie Watrin; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : One of the main challenges with increasing renewable energy share in electricity distribution networks is the regulation of power quality and reliability due to the intermittent nature of certain renewable energy resources. In particular, in the cases of increased share of wind and solar power generation systems in electricity networks. LÄS MER

 5. 25. De klarar sig själva.. - En kvalitativ studie om studie- och yrkesvägledares arbete med högpresterande elever

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Therése Åkesson; Jennifer Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Bred vägledning; Högpresterande elever; Resursfördelning; Social bakgrund; Studie- och yrkesvägledning;

  Sammanfattning : Det finns en uppfattning om att högpresterande elever klarar sig själva i skolan då de uppnår målen utan svårigheter och detta kan, lite paradoxalt, leda till att högpresterande elever inte får det stöd och den vägledning som de är i behov av. Detta förhållande har väckt vår nyfikenhet gällande hur vägledarna ser på detta dilemma. LÄS MER