Sökning: "stöd till föräldrar som förlorat ett barn"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden stöd till föräldrar som förlorat ett barn.

 1. 1. Föräldrars upplevelser av en intrauterin fosterdöd : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Junia Andersson; Sanne Loso; [2018]
  Nyckelord :Intrauterine fetal death; Parents; Experiences; Nurse; Intrauterin fosterdöd; Föräldrar; Upplevelser; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: En intrauterin fosterdöd (IUFD) innebär att förlora ett barn i en graviditet efter gestationsvecka 22. Att förlora ett barn ingår sällan i framtidsbilden och påverkar individer på olika sätt. LÄS MER

 2. 2. Föräldrars erfarenheter av att ens barn dött till följd av cancersjukdom : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Stina Larsson; Emelie Frank; [2017]
  Nyckelord :Parents; experience; childhood cancer; death.; Föräldrar; erfarenhet; barncancer och död;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: När ett barn drabbas av livshotande sjukdom påverkar det hela familjen och deras livssituation. Sorgen hanteras på olika sätt beroende på individuella egenskaper och vilket stöd de fått. Sjuksköterskans stöd till föräldrar med döende barn är avgörande för hur sorgen hanteras. LÄS MER

 3. 3. Hur föräldrar beskriver personalens bemötande vid neona-tal död : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Sandra Jonsson; [2017]
  Nyckelord :neonatal död; föräldrar; familj; upplevelser; sjukvårdspersonal; sjuksköterska; förlust; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: När en familj plötsligt förlorar ett efterlängtat barn blir inte livet som tänkt, i den akuta fasen bemöts modern och fadern av personal, oftast sjukvårdspersonal från mödravården. För att omvårdnaden till föräldrarna ska bli den bästa krävs en omsorg mellan sjukvårdspersonal och familj men vad tycker föräldrarna om den och vad tycker dem är viktigt i bemötandet med dem. LÄS MER

 4. 4. Att förlösa ett dödfött barn - Barnmorskans upplevelse av att vårda föräldrar i samband med förlossning vid antepartal intrauterin fosterdöd

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Zena Dahi; Claire Kolenovic; [2017]
  Nyckelord :Barnmorska; förlossning; intrauterin fosterdöd; upplevelse; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Socialstyrelsen förväntar att en ökning av intrauterin fosterdöd kommer inträffa med anledning av att förstföderskor idag är äldre. En ökning innebär att barnmorskor kommer att ta hand om fler föräldrar som förlorat sitt barn före födelsen. LÄS MER

 5. 5. Föräldrars erfarenheter av stöd efter suicid : - en systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Natalie Sjölin; Elin Jansson; [2016]
  Nyckelord :Efterlevande; erfarenheter; förälder; stöd; suicid;

  Sammanfattning : Bakgrund:Var sjätte timme i Sverige varje dag och varje år väljer någon att avsluta sitt liv. Efter att en nära anhörig begått suicid följer känslor av skuld, skam, besvikelse och ibland även egna suicidtankar. Föräldrar som förlorat sitt barn i självmord känner mer skuld än föräldrar som förlorat sina barn i traumatiska olyckor. LÄS MER