Sökning: "stödbehov"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade ordet stödbehov.

 1. 1. Framgångar och motgångar – Pedagogers tankar kring specialpedagogiska insatser för inkluderande undervisning av elever i behov av språkligt stöd

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ulrika Gray; [2019]
  Nyckelord :framgångsfaktorer; inkludering; specialpedagogiskt stöd; undervisning; språkliga svårigheter;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Gray, Ulrika (2019). Framgångar och motgångar – pedagogers tankar kring specialpedagogiska insatser för inkluderande undervisning av elever i behov av språkligt stöd.. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö Universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. Föräldrars upplevelse av att ha barn med anorexia nervosa och deras stödbehov : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Magdalena Evenius; Ellinor Lind; [2019]
  Nyckelord :Anorexia nervosa; children; experience; literature review; nursing; parents; Anorexia nervosa; barn; föräldrar; litteraturöversikt; omvårdnad; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Incidensen vid anorexia nervosa (AN) är uppskattningsvis åtta fall per hundratusen invånare och år. Flickor är det kön som är kraftigt överrepresenterade vid AN, då det är tio gånger vanligare hos flickor jämfört med pojkar. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av barn som misstänks fara illa eller som far illa. : En litteraturbaserad studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Frida Årstrand; Marie   Östlind; [2019]
  Nyckelord :Child abuse; Child maltreatment; Nurses´ experiences; Nursing; Qualitative study.;

  Sammanfattning : Background: Child maltreatment has since 1979 been a punishable crime according to Swedish law but is still occurring in society today. All sorts of physical, psychological, sexual violence, neglect and exploitation of an individual under 18 years old was qualified as child maltreatment. LÄS MER

 4. 4. Från tvångssterilisering till särskilt stöd : – var lägger samhället ribban för godkänt?

  Magister-uppsats, Högskolan för mänskliga rättigheter

  Författare :Peter Bergentz; [2019]
  Nyckelord :Mänskliga rättigheter; Utbildning;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen har varit, att undersöka urvalsförfarandet vid tvångssteriliseringar i Sverige i mitten av 1900-talet (kapitel 3) och dagens selektiva mekanismer för särskilt stöd i skolan (kapitel 4) som historiskt jämförbara fall. Perspektivet är människorättsligt utifrån frågan, om individuella fri- och rättigheter kan skyddas mot nationell praxis och politiska intentioner. LÄS MER

 5. 5. "DET ÄR JU I MÖTET MED KLIENTEN DET HÄNDER" : En kvalitativ studie om socialsekreterares konstruktioner av missbrukande kvinnor och män

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Joy Wadell; Karolin Svéda Alvin; [2019]
  Nyckelord :Abuse; gender; social workers; assessment; support needs; Missbruk; kön; socialsekreterare; bedömning; insats;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur socialsekreterare konstruerar klienter med missbruksproblematik samt deras stödbehov. Syftet är även att undersöka om socialsekreterare förhåller sig olika till kvinnliga kontra manliga klienter med missbruksproblematik. LÄS MER