Sökning: "stödjande samtal ungdomar"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden stödjande samtal ungdomar.

 1. 1. Stödjande och motiverande samtal i skolan : En studie om samtal med elever i behov av stöd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Marie Lindberg Josefsson; [2017]
  Nyckelord :Kurator; samtalsmetodik; samtalsstrategier; skolsköterska; ungdomsgymnasium; vuxenpedagog; vuxenutbildning;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka hur vanligt förekommande stödjande och motiverande samtal är, hur skolsköterskan, kuratorn och vuxenpedagogen upplever att stödjande och motiverande samtal fungerar utifrån samtalsmetodik och kompetens. För att få förståelse för varför stödjande och motiverande samtal behövs har också bakgrundsorsaker undersökts. LÄS MER

 2. 2. Skolors preventiva arbete för att reducera stress bland skolungdomar : En intervjustudie med skolsköterskor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Amanda Johansson; Sara Modin; [2012]
  Nyckelord :Hälsofrämjande åtgärder; skolan; skolrelaterad stress; skolsköterskor; stress; ungdomar;

  Sammanfattning : Introduktion:Idag rapporterar unga vuxna och ungdomar allt mer stressrelaterad ohälsa. Långa perioder med stress kan orsaka bland annat nedsatt prestationsförmåga, kronisk trötthet, olust, nedstämdhet, minnesstörningar, sömnproblem, domningar och diffusa muskelsmärtor. LÄS MER