Sökning: "stödjande samtal"

Visar resultat 1 - 5 av 90 uppsatser innehållade orden stödjande samtal.

 1. 1. MAN HAR VÄLDIGT ALLVARLIGA DISKUSSIONER I TVÄTTSTUGAN En kvalitativ intervjustudie om boendestödjares arbete med psykiskt funktionshindrades utveckling

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Tomas Pham Nilsson; [2020-01-16]
  Nyckelord :psykiskt funktionshindrade; boendestöd; återhämtning; utveckling; relationer;

  Sammanfattning : Det samhälleliga stödet till psykiskt funktionshindrade i Sverige har utvecklats under årtionden där så kallat “hopplösa fall” inom psykiatrin har kämpat för att skapa sig en plats i samhället. Denna studie syftar till att undersöka hur personalgruppen boendestödjare från den kommunala socialpsykiatrin erfar sitt arbete med att främja denna utvecklingsprocess för att psykiskt funktionshindrade ska kunna få en plats i samhället och leva som andra, eller hur man gör när detta inte går. LÄS MER

 2. 2. Goda möjligheter inom rimliga proportioner : Socialsekreterares erfarenheter av stöd till familjehemsföräldrar vid sammanbrott

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Amalia Conrad Jonäll; Johanna Liljeblom; [2020]
  Nyckelord :placement breakdown; support needs; family social worker; foster parents; street-level bureaucrat; sammanbrott; stödbehov; familjehemssekreterare; familjehemsföräldrar; gräsrotsbyråkrat;

  Sammanfattning : Studien syftade till att undersöka hur socialsekreterare beskriver familjehemsföräldrars behov av stöd vid sammanbrott samt vilka möjligheter de uppfattar sig ha att möta stödbehovet. Sju socialsekreterare deltog i studien och data samlades in genom en fokusgruppsdiskussion och tre enskilda intervjuer. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelser av påverkan på sexualiteten i samband med cancer : - en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Kolmgren Fanny; Marina Brunzell; [2020]
  Nyckelord :cancerpatienter; sexualitet; information;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Att insjukna i cancer och att genomgå behandling kan påverka patienter på många olika sätt. Såväl sjukdomen som behandlingen kan leda till olika biverkningar som påverkar patientens livskvalitet, däribland sexualiteten. LÄS MER

 4. 4. Socialtjänstens förebyggande åtgärder mot utmattning : En kvalitativ undersökning om socialtjänsten i Sverige

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Robert Borg; [2020]
  Nyckelord :Burnout; measures; social services; social worker; head managers; Utmattning; åtgärder; socialtjänst; socialarbetare; enhetschefer;

  Sammanfattning : The aim of this study was to highlight the existing measures of Swedish governmental social services against burnout among social workers. Social services around Sweden are reported to have social workers with high workloads and stress. LÄS MER

 5. 5. FAMILJECENTRALERS ARBETE MED ATT FRÄMJA BARNS FYSISKA AKTIVITET : En kvalitativ intervjustudie om familjecentralers arbete med fysisk aktivitet i Örebro län

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Moa Enock; [2020]
  Nyckelord :Hälsa Främja Barn;

  Sammanfattning : Bakgrund: Familjecentraler finns till för att hjälpa och stötta familjer som är i behov av stöd. Det görs genom hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser. Två teoretiska ansatser har kopplats till ämnesområdet, dessa är SESAME modellen och stödjande miljöer som används i hälsofrämjande arbeten. LÄS MER