Sökning: "stödorganisation"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet stödorganisation.

 1. 1. LEDNING, ORGANISERING OCH ÖVERLAPPNING En intervjustudie om att verka och påverkas som pedagogisk ledare i förskolan

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Ing-Marie Samuelsson; [2020-04-02]
  Nyckelord :pedagogiskt ledarskap; self-efficacy; collective efficacy; distribuerat ledarskap; samproducerat ledarskap; arbetsorganisation; utvecklingsorganisation; stödorganisation;

  Sammanfattning : Syftet är att beskriva och analysera rektors pedagogiska ledarskap utifrån de arbetsvillkor som styr den dagliga praktiken. Syftet är även att undersöka rektors möjligheter att påverka arbets- respektive utvecklingsorganisationen och att analysera relationen mellan arbetet på den egna förskolan och huvudmannanivåns styrning och stöd. LÄS MER

 2. 2. Det är väl bara att lyssna? : Två studier om lyssnandets essens

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Josefin Tengberg; Elin Waenerlund; [2017]
  Nyckelord :Listening; mental health; prevention; social support; mentoring;

  Sammanfattning : Forskning har visat att en nära relation med någon som lyssnar kan leda till att psykisk ohälsa upptäcks tidigt. Syftet med undersökningen var att finna lyssnandets centrala teman och hur dessa kan användas för att tidigt upptäcka psykisk ohälsa. Två studier gjordes med 118 deltagare som besvarade en kvalitativ enkät. LÄS MER

 3. 3. Han borde gå i slussen! : - en studie kring hur rektorer och specialpedagoger definierar och bedömer att elever är i behov av särskilt stöd i form av särskild undervisningsgrupp

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Ann-Cathrin Karlsson; Rebecka Gustavsson; [2016]
  Nyckelord :Kategoriskt perspektiv; Relationellt perspektiv; Särskild undervisningsgrupp; Särskilt stöd.;

  Sammanfattning : En av de största utmaningar som en skola ställs inför idag är att möta och ta tillvara på elevernas unika förutsättningar för att utvecklas till demokratiska samhällsmedborgare. Skolan är en del av vårt samhälle och den återspeglas i det rådande samhällssystemet. LÄS MER

 4. 4. C- uppsats : Professionellas arbete med barn som lever med psykiskt sjuka föräldrar

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sara Lundberg; Sofia Widelund; [2012]
  Nyckelord :Psykisk sjukdom; psykisk ohälsa; föräldrar; barn; utbildning; framtid; professionellt arbete; ansvar; utveckling.;

  Sammanfattning : Professionella har svårt att upptäcka barn till psykiskt sjuka och får på så sätt svårt att informera barnen om vad det innebär att ha en psykiskt sjuk förälder samt att ge hjälp och stöd. Samverkan mellan organisationer runt dessa barn är svag av många olika anledningar såsom tystnadsplikt och sekretess. LÄS MER

 5. 5. Tillfrisknandets gemenskap

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Madelene Blomqvist; Emina Smajlovic; [2012]
  Nyckelord :Community; social; network; ethics; recovery; process; substance abuse; gemenskap; socialt nätverk; etik; tillfrisknande; process; missbruk;

  Sammanfattning : En kvalitativ socialpsykologisk uppsats med syfte att belysa betydelsen av gemenskap och detsociala i missbrukares process av tillfrisknande. Det empiriska materialet grundas i tio nyktramissbrukares livsberättelser, med vilka vi kommit i kontakt med genom organisationen VågaVa. LÄS MER