Sökning: "stödorganisation"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet stödorganisation.

 1. 1. DÖDEN OCH ARBETSPLATSEN - En kvalitativ sociologisk studie om att förstå arbetssituationen för en sörjande.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Ingrid Orsén; Håkan Robinson; [2020-08-18]
  Nyckelord :arbete; sociologi; sörja; stöd;

  Sammanfattning : Syfte - Ur ett sociologiskt perspektiv skapa förståelse för hur förlusten av en anhörig påverkaten arbetstagares situation på jobbet.Frågeställning - Vilken betydelse för den sörjande hade följande: 1 relationer med chefernapå arbetsplatsen? 2. relationer med kollegorna på arbetsplatsen? 3. LÄS MER

 2. 2. LEDNING, ORGANISERING OCH ÖVERLAPPNING En intervjustudie om att verka och påverkas som pedagogisk ledare i förskolan

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Ing-Marie Samuelsson; [2020-04-02]
  Nyckelord :pedagogiskt ledarskap; self-efficacy; collective efficacy; distribuerat ledarskap; samproducerat ledarskap; arbetsorganisation; utvecklingsorganisation; stödorganisation;

  Sammanfattning : Syftet är att beskriva och analysera rektors pedagogiska ledarskap utifrån de arbetsvillkor som styr den dagliga praktiken. Syftet är även att undersöka rektors möjligheter att påverka arbets- respektive utvecklingsorganisationen och att analysera relationen mellan arbetet på den egna förskolan och huvudmannanivåns styrning och stöd. LÄS MER

 3. 3. ”Enbart några meter från personer med djupa kunskaper” : En studie av makt, kön och status inom universitets kärn- och stödorganisation.

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Umeå centrum för genusstudier (UCGS)

  Författare :Henna Harinen; [2020]
  Nyckelord :Higher education; general staff; gendered organisations; respectability; class; gender; inequality regimes;

  Sammanfattning : Surprisingly few studies have been performed regarding gender and general staff in higher education, a workforce that in Sweden is called stödpersonal, meaning supportive staff (my translation). Academic staff is called kärnpersonal, meaning core staff (my translation). LÄS MER

 4. 4. Det är väl bara att lyssna? : Två studier om lyssnandets essens

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Josefin Tengberg; Elin Waenerlund; [2017]
  Nyckelord :Listening; mental health; prevention; social support; mentoring;

  Sammanfattning : Forskning har visat att en nära relation med någon som lyssnar kan leda till att psykisk ohälsa upptäcks tidigt. Syftet med undersökningen var att finna lyssnandets centrala teman och hur dessa kan användas för att tidigt upptäcka psykisk ohälsa. Två studier gjordes med 118 deltagare som besvarade en kvalitativ enkät. LÄS MER

 5. 5. Han borde gå i slussen! : - en studie kring hur rektorer och specialpedagoger definierar och bedömer att elever är i behov av särskilt stöd i form av särskild undervisningsgrupp

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Ann-Cathrin Karlsson; Rebecka Gustavsson; [2016]
  Nyckelord :Kategoriskt perspektiv; Relationellt perspektiv; Särskild undervisningsgrupp; Särskilt stöd.;

  Sammanfattning : En av de största utmaningar som en skola ställs inför idag är att möta och ta tillvara på elevernas unika förutsättningar för att utvecklas till demokratiska samhällsmedborgare. Skolan är en del av vårt samhälle och den återspeglas i det rådande samhällssystemet. LÄS MER