Sökning: "stödstruktur"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet stödstruktur.

 1. 1. Monolithic Pt & Pd catalyst - Method for development of Pt & Pd monolithic catalyst in FORMOX™ ECS unit

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Emil Gammelgaard; [2018]
  Nyckelord :Heterogenous Catalysis; Emmision control system; Platinum; Palladium; Monolith; Chemical engineering; Kemiteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : FORMOX™ is a formaldehyde production process, utilizing a metal oxide catalysts. The new generation of plants is pressurized, therefore the turbo charger concept has been developed. LÄS MER

 2. 2. Matematik i förskolan : En studie om yngre barns matematik utifrån ett sociokulturellt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Semiha Abduljebar; [2017]
  Nyckelord :matematik; förskola; utforskande; medierade redskap; samspel; artefakter; stödstruktur;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Speciallärares och lärares syn på språkutvecklande arbetssätt - En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Petra Henriksson; [2017]
  Nyckelord :Förförståelse; Relationellt perspektiv; Sociokulturell teori; Språklig sårbarhet;

  Sammanfattning : Sammanfattning/abstrakt Henriksson Petra (2017). Speciallärares och lärares syn på språkutvecklande arbetssätt – En kvalitativ intervjuundersökning. Speciallärarprogrammet, Skolutveckling och ledarskap. Lärande och samhälle. LÄS MER

 4. 4. Ultralätt hopfällbar reflektor

  M1-uppsats, KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje); KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje)

  Författare :CARLO ABDUL-JALIL; SARGIS BEGLARYAN; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Datapath är ett företag som tillverkar satellit antenner för radio och telekommunikationssystem. Antennerna används inom olika områden, vissa modeller är anpassade för att användas i extrema miljöförhållanden som exempelvis i krigszoner. Gruppen hade fått i uppdrag att utveckla M-modellen som används främst i militära bruk. LÄS MER

 5. 5. Conceptual Design of an UnloadingSystem for Continuous Tracks : How to increase the load capacity of tracks with the use ofhydraulic cylinders

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Jonas Torstensson; [2017]
  Nyckelord :Hydraulic unloading system; continuous track; load capacity tracks; Hydraulisk avlastare; bandenhet; lastkapacitet;

  Sammanfattning : This report presents the result of a Master thesis course done at the Machine Design department at KTH. The thesis was written at the company Svea Teknik in collaboration with the tunnel boring machine manufacturer Atlas Copco. LÄS MER