Sökning: "störningsanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet störningsanalys.

 1. 1. Störningsanalys på Gjuteriet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje)

  Författare :Christopher Klans; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Framtagning av förebyggande underhållsplan : På tomgodsförsörjningen av rullpallar på Arla Foods Jönköping

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

  Författare :Minh Thu Dinh; Hassan Makaraan; [2016]
  Nyckelord :Underhåll; Förebyggande underhåll; TPM; TPU; Total produktiv underhåll; PDCA;

  Sammanfattning : Strävan om en större konkurrenskraft har medfört förändringar inom modern produktion där det sker en övergång från arbetskraftsberoende produktion till en ökad automatisering av produktionsanläggningar. En ökning av automatiseringar i samband med teknikutveckling har medfört att produktionsutrustningar har blivit mer avancerade och komplicerade att underhålla. LÄS MER

 3. 3. The application of D2D communication in 60 GHz millimeter wave transmissions

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektro- och systemteknik (EES)

  Författare :Binbin Xie; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Motivated by the increase of traffic load in cellular network and the associated increase of traffic through the network, device-to-device (D2D) communication with 60GHz millimeter wave (mmWave) is a possible solution to manage this future task. In this research project, our investigation focuses on the benefits of combining D2D links and conventional links with 60 GHz mmWave. LÄS MER

 4. 4. Experimentellt vidareutvecklad modell för dimensionering av skadebegränsandeåtgärder mot RSV-penetration vid ammunitionsröjning

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Fredrik Johnsson; [2014]
  Nyckelord :shaped charge; explosive ordnance disposal; protective measures; penetration depth; sandbags; gravel; sand; riktad sprängverkan; ammunitionsröjning; skadebegränsande åtgärder; penetrationsdjup; sandsäckar; sand; grus;

  Sammanfattning : Vid röjning av RSV-ammunition saknas idag adekvat beslutstöd för att dimensionera skadebegränsande åtgärder mot jetstrålens verkan. I uppsatsen vidareutvecklas en beräkningsmodell som författaren tidigare föreslagit. Syftet är att skapa ett verktyg som kan införas i ammunitionsröjningsverksamheten. LÄS MER

 5. 5. Nya produktionsformer inom möbelindustrin : Ett pilotprojekt hos Spaljisten AB

  Magister-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för teknik och design

  Författare :Thomas Witten; [2007]
  Nyckelord :Furniture industry; Lean Production; TPM; Möbelindustri; Lean-produktion; TPM;

  Sammanfattning : Denna magisteruppsats har genomförts vid Spaljisten AB och behandlar produktionsfilosofin Lean-produktionoch produktionskonceptet TPM. Huvudobjektet för studierna var en maskinlinje för sågning, kantlistning, fräsningoch borrning av planmöbeldetaljer (Homag VI). LÄS MER