Sökning: "stab"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade ordet stab.

 1. 1. Undermine_Through_Design : What if digital technology did something else?

  Master-uppsats, Umeå universitet/Designhögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Ilse Pouwels; [2021]
  Nyckelord :design; interaction design; humor; research through design; disruptive design;

  Sammanfattning : This project is initiated based on observations from me and other people in the design/technology community. Products and services are optimised for efficiency and standardisation caring more for profit than privacy. We, humans, are becoming the product to be consumed by our technologies. LÄS MER

 2. 2. Ett förslag på hur hållbarhetsarbete kan implementeras i byggprojekt : En fallstudie med perspektiv från ett entreprenadföretag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Madeleine Jakobsson; [2021]
  Nyckelord :Sustainability work; Communication; Right conditions; Construction production; Staff; Action plan; Hållbarhetsarbete; Kommunikation; Goda förutsättningar; Produktion; Stab; Handlingsplan;

  Sammanfattning : Sveriges regering har beslutat att år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Detta beslut innebär att alla branscher i Sverige bör ställa om och börja arbeta mer aktivt för att nå det uppsatta målet. Inom byggsektorn har initiativet ”Färdplan 2045” startats för att uppnå nettonollutsläpp. LÄS MER

 3. 3. “Det finns inget ont som inte har något gott med sig” : En kvalitativ studie om äldre medarbetares upplevelseav distansarbete under pågående pandemi

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Lovisa Burström; Amanda Fousinette; [2021]
  Nyckelord :Ansvarsfördelning; arbetsmiljö; covid-19; digitalt arbete; distansarbete; interaktion; pandemi; äldre medarbetare;

  Sammanfattning : Till följd av covid-19 pandemin och Folkhälsomyndighetens rekommendationer har verksamheter behövt anpassa sig. Distansarbete har tidigare varit förknippat med en arbetsgivarförmån där arbetstagaren fick frihet att bestämma var och när arbetet utfördes. LÄS MER

 4. 4. Analysis of seepage, contaminanttransport, compaction and safetyof the Zhaoli ditch dam, a tailingreservoir : A modeling study of a tailing reservoirwith GeoStudio

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Veronika Wei Wang; [2021]
  Nyckelord :upstream method; Geostudio; tailings reservoir; tailings dam; dam; seepage; contaminant transport; compaction; stability; damm; föroreningstransport; vattenläckage; stabilitet; säkerhet;

  Sammanfattning : Inthe mining industry people remove rock from the ground to obtain a metal ore. Afterprocessing , the uneconomic fraction called tailings is deposited as a slurry in large reservoirs . LÄS MER

 5. 5. Jakten på den ultimata stabsstrukturen : En kvalitativ studie om två olika militära stabsstrukturer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad

  Författare :Björn Rydbeck; Rickard Segerdahl; [2021]
  Nyckelord :Försvarsmakten; organisationsteori; stabsstruktur;

  Sammanfattning : Jakten på den ultimata stabsstrukturen är en kvalitativ och induktiv studie som undersöker fenomenet att flera staber i Försvarsmakten lämnar Nato-modellen som struktur för att indela sin stab. Namnet på uppsatsen är inspirerad av ett citat som vi fick från en av våra respondenter. LÄS MER