Sökning: "stabilisering"

Visar resultat 1 - 5 av 130 uppsatser innehållade ordet stabilisering.

 1. 1. Utvärdering av åtgärdsalternativ för Badöområdet med SGI:s verktyg SAMLA

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Sophie Forsgren; [2021]
  Nyckelord :SAMLA; riskbedömning; Badö; stabilisering solidifiering; schaktning;

  Sammanfattning : The purpose of this work was to evaluate remedial alternatives for the Badö area in Uddevalla. Large parts of the area consist of heterogeneous filling and the contamination situation consists of, inter alia; arsenic, chromium, PAH, and petroleum. These contaminations are consistent with previous activities on the area. LÄS MER

 2. 2. Stabiliserade/solidifierade muddermassor bakom spont i en marin miljö

  Master-uppsats, KTH/Jord- och bergmekanik

  Författare :Fredrik Bergman; Christian Ramel; [2021]
  Nyckelord :S S; stabilization; solidification; ex-situ mass stabilization; dredged material; contaminated; stress path; consolidation stress; binder; earth pressure; sheet pile; quay; water; Gävle Harbor and Oxelösund; S S; stabilisering; solidifiering; processtabilisering; muddermassor; förorenade; spänningsväg; konsolideringstryck; bindemedel; jordtryck; spont; hamn; vatten; Gävle Hamn och Oxelösund;

  Sammanfattning : Vid utvidgning av befintliga hamnar kan den relativt nya metoden stabiliserade/solidifierade (S/S) förorenade muddermassor användas i anslutning till spont. S/S metoden används för att binda föroreningarna fysikaliskt eller stänga in dem samt för att förbättra massornas hållfasthets- och deformationsegenskaper. LÄS MER

 3. 3. Effect of post-treatment of cemented carbide : Microstructural investigation and evaluation of mechanical properties of cemented carbide inserts for rock tool applications

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för maskin- och materialteknik

  Författare :Jessica Jacobs; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Cemented carbides are used in rock tool applications by reason of their beneficial mechanical properties, i.e. a combination of high toughness, wear resistance and hardness. The cemented carbides commonly receive their hardness from tungsten carbides (WC) whereas cobalt (Co) is the dominating binder material. LÄS MER

 4. 4. Probiotika som förebyggande och lindrande behandling mot Clostridium difficile i samband med antibiotikabehandling

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Nathalie Burén; Nadia Khanzadeh Yazdi; [2021]
  Nyckelord :Antibiotics; Probiotics; Clostridium difficile; Antibiotika; Probiotika; Clostridium difficile;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antibiotikabehandling kan medföra gastrointestinala besvär hos patienter. En vanlig orsak till detta är bakterien Clostridium difficile som normalt kan återfinnas i tarmfloran. Vid antibiotikabehandling kan flera av tarmflorans goda bakterier slås ut vilket kan resultera i att C. LÄS MER

 5. 5. Ingenjörsgeologisk analys av projektering för bergskärningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Jakob Ekman; Victor Evegård; [2021]
  Nyckelord :Bergmekanik; Q-system; släntstabilitet; Barton-Bandi; brottkriterium; Hoek Brown; stabilitetsanalys;

  Sammanfattning : Genom samarbete med konsultföretaget Tyréns har detta examensarbetet undersökt hur en säkrare prognos kan erhållas för bergprojektering. Till underlag undersöktes ett aktuellt projekt i Jakobshyttan, med fokus på släntstabilisering. LÄS MER