Sökning: "stability problem"

Visar resultat 1 - 5 av 430 uppsatser innehållade orden stability problem.

 1. 1. Evaluation of the stability of immobilized lipases from Rhizomucor miehei and Rhizopus oryzae in high oleic sunflower oil

  Master-uppsats, Lunds universitet/Bioteknik (master); Lunds universitet/Bioteknik (CI)

  Författare :Jinxu Xu; [2021]
  Nyckelord :lipase; immobilization; oxidation; biotechnology; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Lipase is one of the most useful enzymes in food industry, which can catalyze the hydrolysis and the synthesis of esters. However, the high cost due to the poor operation stability of lipase hinders the wide use of it. LÄS MER

 2. 2. Reversibel hylla för badrum

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Emma Karlberg; Ellinor Johansson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Förvaring i badrum är ett ständigt aktuellt område, speciellt för barnfamiljer och andra större hushåll. Många upplever att det kan bli trångt och att det är svårt att få plats med sina hygienprodukter, vilket ofta leder till att de hamnar på badrumsgolvet. LÄS MER

 3. 3. Development of a Graphical User Interface For Easier Overview of Historical Chromatography Data

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Agnes Hermansson; [2021]
  Nyckelord :GUI; graphical user interface; PyQt5; Orbit; Chromatography; data visualization; chemical engineering; Chemistry;

  Sammanfattning : Chromatography is a separation technique frequently used in the purication of medicinal drugs. In studies and project at the department of chemical engineering at Lund University a large amount of data have been generated through the use of their research software Orbit and their ÄKTA chromatography system. LÄS MER

 4. 4. Novel materials from lignocellulosic sources- can they replace thermoplastics?

  Kandidat-uppsats, KTH/Fiber- och polymerteknologi

  Författare :Emmy Albinsson; Helina Tafesse Belachew; Jasmin Swaich; Hannah Juhlin; [2021]
  Nyckelord :Emulisonspolymerisation; Biobaserade plaster; Hållbarhet; Polymerer; Bearbetad halm; Kompositer; PISA-raft;

  Sammanfattning : Plastic waste is a severe environmental problem in today's society which has been noticed and discussed during the last couple of years. A constant increase of production over the last decades hasled to a large amount of plastic waste ending up in oceans as microplastics. LÄS MER

 5. 5. Fallvänlig asfalt för gång- och cykelbana - En studie kring inverkan av tid, gummiinblandning och lagringsförhållande på hållfastheten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Ashraf Al Saidi; Ghulam Murtaza Begzad; [2021]
  Nyckelord :Gång- och cykelbanor; gummiasfalt; modifiering; gummigranulat; bitumen; Marshallstabilitet; hållrumshalt.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Det svenska cykelvägnätet utgörs av cirka 22 800 km väg. Dessa är fördelade på statliga cykelvägar (cirka 2800 km eller 12,29 procent), kommunala cykelvägar (cirka 18 900 km eller 82,89 procent) och enskilda cykelvägar (cirka 1100 km eller 4,82 procent). LÄS MER