Sökning: "stad och land"

Visar resultat 1 - 5 av 260 uppsatser innehållade orden stad och land.

 1. 1. Matlandskap : om kommuners fysiska planering för hållbara livsmedelssystem

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Karolina Wingård; [2021]
  Nyckelord :livsmedelssystem; jordbruk; matproduktion; foodscape; biologisk mångfald; biotoper; ekosystem; ekosystemtjänster; miljömål; Tanum;

  Sammanfattning : Food production and land use could be blamed for a lot of the global environmental issues present in todays society. With an ever increasing global population and steadily increasing effects of climate change, which threaten our crops, there is likely potential for issues to increase in scope and severity. LÄS MER

 2. 2. Platsens betydelse för utomhuspedagogik i NO : En jämförelse mellan stad och land

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Emmy Holmberg; [2021]
  Nyckelord :landsbygd; naturorientering; NO; stad; utomhuspedagogik;

  Sammanfattning : Detta examensarbete syftar till att undersöka vilken betydelse en skolas geografiska plats har för genomförandet av utomhuspedagogik i NO samt hur den utformas på de olika platserna. De pedagoger som intervjuats arbetar på skolor i stad och på landsbygd och undervisar i årskurserna F-6. LÄS MER

 3. 3. Är tätt rätt angreppssätt? : En studie om utmaningar och möjligheter med förtätning i Nordvästra Kungsholmen

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för tema; Linköpings universitet/Institutionen för tema

  Författare :Kajsa Fridqvist Nimvik; Wendela Svanberg; [2021]
  Nyckelord :Densification; compact city; sustainability; land use; mobility; Förtätning; kompakt stad; hållbarhet; markanvändning; mobilitet;

  Sammanfattning : Urbaniseringen medför att allt fler människor flyttar in i städerna. Stockholm har under de senaste åren beskrivits som en av de snabbast växande storstadsregionerna i Europa och på grund av det ställs det större krav på bostäder och annan utveckling vilket leder till planer på förtätning. LÄS MER

 4. 4. Är det rätt att bygga tätt? : En kvalitativ studie om Linköping som kompakt stad

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema teknik och social förändring; Linköpings universitet/Tema teknik och social förändring; Linköpings universitet/Tema teknik och social förändring

  Författare :Clara Lindholm; Linnea Häger; Johanna Tranberg; [2021]
  Nyckelord :compact city; densification; components; sustainability; green spaces; kompakta staden; förtätning; komponenter; hållbarhet; grönområden;

  Sammanfattning : Städer fortsätter växa och omfattas av ökad urbanisering. En planeringsstrategi för att hantera ökad urbanisering på ett hållbart sätt kan vara den kompakta staden. LÄS MER

 5. 5. Stadens syn på landet : Porträttering av landsbygd och glesbygd i Dagens Nyheter 2019

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Svenska

  Författare :Rebecka Svenberg; [2021]
  Nyckelord :Constructivism; Otherness; Discourse; Discourse analysis; Rural and urban; Urban norm; Dagens Nyheter; Konstruktivism; Andrafiering; Diskurs; Diskursanalys; Land och stad; Urban norm; Dagens Nyheter;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka den urbana normen i Stockholmsfokuserad nyhetsmedia. De frågeställningar som ligger till grund för studien är: Hur porträtteras landsbygd och glesbygd i en dagstidning med Stockholmsfokus? Kring vilka teman framställs landsbygd och glesbyd? Hur uttrycks relationen mellan land och stad? 41 artiklar har sorterats utifrån tema, nyhetens laddning, porträttering och utifrån om landsbygd nämns i relation till staden. LÄS MER