Sökning: "staden i litteraturen"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade orden staden i litteraturen.

 1. 1. Från San Francisco till Ursvik via en parklet : två idéskisser

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Karin Schedin; [2018]
  Nyckelord :diy-urbanism; parklet; public space; tillfällig park; urban design;

  Sammanfattning : En bänk, utrullat gräs och ett träd fanns plötsligt på en parkeringsplats år 2005 i centrala San Francisco. Parkeringen var betald för två timmar och efter det var installationen borta. Fenomenet som kallas ”Parklet” var fött. LÄS MER

 2. 2. Utmaningar för smarta städer - en studie om medborgares acceptans av teknik i offentlig miljö

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Niklas Björn; Louise Engborg; Mathilda Persson; [2018]
  Nyckelord :Internet of Things; Smart Cities; Technology acceptance; passive user technology; Science General;

  Sammanfattning : Internet har tidigare varit bundet till en fast punkt. I och med utvecklingen av trådlös teknik så sprider sig nu uppkopplade enheter ut i offentliga miljöer. Med mognaden av IoT börjar tekniken utvecklas på ett sätt där den individuella användaren mer är passiv snarare än aktiv i sitt användande. LÄS MER

 3. 3. PLAYSPOTS : ett sätt att skapa lekvänliga stadsrum genom punktvisa insatser? En undersökning baserad på litteraturstudier och en fallstudie av playspots i Odense

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Amanda Backman; Ann-Sofie Johansson; [2018]
  Nyckelord :playspots; punktvisa insatser; lekvänlighet; lekmiljö; stadsrum; aspekter; gestaltning;

  Sammanfattning : I denna masterexamensuppsats har vi undersökt möjligheten att skapa mer lekvänliga stadsrum genom punktvisa insatser i form av playspots. En playspot är en mindre lekmiljö, en installation eller ett enskilt element med syfte att uppmuntra eller inspirera till lek i staden. LÄS MER

 4. 4. Regionala tillväxtmotorer : en kritisk granskning av Värmlands och Västerbottens län

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Olivia Häggqvist; Victoria Sjöberg; [2018]
  Nyckelord :Tillväxtmotor; Värmlands län; Västerbottens län; Regional utveckling;

  Sammanfattning : Den svenska regionalpolitiken har genomgått flera förändringar genom åren, från en politik där regionala klyftor skulle utjämnas till en politik som kretsar kring tillväxt på utvalda platser. Som konsekvens har en kapprustning regionerna emellan uppkommit. LÄS MER

 5. 5. Aktivitetsfrämjande utemiljöer : en utvärdering av Malmö stads arbete kring främjande av fysisk aktivitet i visions- och planeringsskedet

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Louise Säfström; [2017]
  Nyckelord :aktivitetsytor; fysisk aktivitet; gång- och cykeltrafik; stadsplanering; utemiljöer;

  Sammanfattning : Ett enkelt sätt att röra på sig är att vara utomhus och därför är utemiljöer som bjuder in till fysisk aktivitet, till exempel ett finmaskigt cykelnät, så viktiga. Kommunerna ansvarar för att de här ytorna skapas. LÄS MER