Sökning: "stadgan"

Visar resultat 1 - 5 av 137 uppsatser innehållade ordet stadgan.

 1. 1. Horisontell direkt effekt av EU-stadgan: Tillräcklig i sig-doktrinen och dess otillräcklighet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ann-Marie Lindqvist; [2021-04-22]
  Nyckelord :EU-rätt; EU-stadgan; EU-domstolen; Horisontell direkt effekt; Direkt effekt; Horisontalitet; Drittwirkung; Tredjemansverkan; Grundläggande fri- och rättigheter; Allmänna EU-rättsliga principer; Legitimitet; Metodologi; Eleni Frantziou;

  Sammanfattning : Alltsedan EU-stadgan antogs och sedermera blev rättsligt bindande har det i den akademiska debatten diskuterats vilka verkningar denna kan få i relationer mellan privata rättssubjekt. Uppsatsen undersöker denna fråga och reder ut vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda för att stadgan ska få horisontell direkt effekt. LÄS MER

 2. 2. Skyddsnivån på andra sidan vattnet - Om bedömningen av tredjelands skyddsnivå vid överföring av personuppgifter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sofie Wändahl; [2021]
  Nyckelord :EU-rätt; GDPR; adekvat skyddsnivå; Schrems; Law and Political Science;

  Sammanfattning : EU anses av många ha en av världens strängaste regleringar för dataskydd. Unionen och dess medlemsstater har dock, likt resten av världen, i och med den globala och tekniska utvecklingen ett intresse av att kunna överföra personuppgifter till tredjeländer. LÄS MER

 3. 3. Användningen av kärnvapen som självförsvar - En rättslig analys av kärnvapens legalitet i extrema fall av självförsvar när statens överlevnad hotas

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Vanessa Sidlo; [2021]
  Nyckelord :Folkrätt; Kärnvapen; Självförsvar; Public international law; Nuclear weapons; Self-defence; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Kärnvapen är i allra högsta grad kraftfulla militära och politiska vapen. På grund av detta är frågan om dess legalitet i internationell rätt sedan länge omdebatterad. När frågan ställdes inför den internationella domstolen myntades ett nytt begrepp; ”statlig överlevnad”. LÄS MER

 4. 4. Economic Warfare or Countermeasures? EU Autonomous Sanctions Against Russia under International Law

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johan Rejare; [2021]
  Nyckelord :public international law; sanctions; countermeasures; third-party countermeasures; wto; gatt; gats; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats har undersökt det folkrättsliga ramverket bakom EU’s autonoma sanktioner mot Ryssland. Efter Rysslands folkrättsstridiga handlingar mot våldsförbudet och non-interventionsprincipen i Ukraina 2014, antog EU ett paket av olika åtgärder mot de som ansetts ansvariga och mot viktiga sektorer av den ryska ekonomin. LÄS MER

 5. 5. Desinformation, demokrati och digitalisering : En analys av EU:s reglering av desinformation online i förhållande till yttrande- och informationsfriheten i EKMR och EU-stadgan.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jonna Skog; [2021]
  Nyckelord :Desinformation; demokrati; yttrandefrihet; informationsfrihet;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to examine whether current EU regulation of disinformation online is justifiable from a constitutional law perspective, assessed in relation to the protec­tion of the freedom of expression and information. The study initially clarifies the motives behind the EU regulation in question by examining the potential effects that a widespread dissemination of misleading or false information could have on democracy. LÄS MER