Sökning: "stadigvarande bostad"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden stadigvarande bostad.

 1. 1. Hotellverksamhet och stadigvarande bostad - En undersökning av mervärdesskatterättslig hantering av uthyrning av privatbostad

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Melina Wykman; [2020-05-17]
  Nyckelord :Mervärdesskatt; moms; neutralitetsprincipen; stadigvarande bostad; uthyrning; avdragsrätt; avdragsförbud; Skatteverket; hotellverksamhet; hotellrörelse;

  Sammanfattning : Uthyrning av privatbostäder för hyresgästers övernattning har underlättats med hjälp av hemsidor som exempelvis Airbnb. Skatteverkets kontroller av sådan uthyrning talar för att uthyraren inte betalar korrekt skatt eller mervärdesskatt på den inkomst som uthyrningen inbringar. LÄS MER

 2. 2. Sjukvårdspersonalens upplevelser av att vårda personer som lever i hemlöshet : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Karina Davidov; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Individer som befinner sig i hemlöshet har en sak gemensamt de lever inom strukturella och sociala barriärer och därmed brister tillgång till exempelvis stadigvarande bostad, socialt nätverk, trygghet och skydd och detta är något som påverkar deras hälsa negativt. Många lider av fysisk och/eller psykisk ohälsa, missbruk av alkohol och/eller narkotika vilket kan även påverka deras följsamhet av vård och behandling negativt. LÄS MER

 3. 3. Mervärdesskatt och balanserade termiska nät

  Master-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Elin Areström; [2019]
  Nyckelord :Mervärdesskatt; moms och balanserade termiska nät;

  Sammanfattning : I takt med att nya samhällsföreteelser utvecklas uppkommer samtidigt frågor om hur dessa relaterar till gällande rätt. Fokus i denna uppsats är att utreda i vilka fall så kallade affärer inom den nya tekniska samhällsföreteelsen balanserade termiska nät (BTN) är skattepliktiga för mervärdesskatt,vilka undantag som finns samt övriga mervärdesskatterättsliga svårigheter som BTN kan tänkas aktualisera. LÄS MER

 4. 4. Laddstationer i gemensamhetsanläggningar

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Emma Kullgren; [2019]
  Nyckelord :Gemensamhetsanläggning; samfällighetsförening; laddstation; elbil.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The development of the transportation system is transitioning to use renewable fuels and in Sweden, many people are now choosing to buy electric cars. Primarily, the electric cars need to charge from the electric grid, usually at the driver’s residence, where the car is parked during the night. LÄS MER

 5. 5. Frivillig skattskyldighet vid lokaluthyrning : En mervärdesskatterättslig studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Malin Regnander; [2016]
  Nyckelord :Skatterätt; mervärdesskatt; frivillig skattskyldighet; lokaluthyrning; avdragsrätt;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks vilka oklarheter som kan uppkomma vid bedömningen av om förutsättningar föreligger för frivillig skattskyldighet vid lokaluthyrning. Det övergripande syftet är att utreda vad som är gällande rätt avseende frivillig skattskyldighet. LÄS MER