Sökning: "stadium intersport"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden stadium intersport.

 1. 1. Könsstereotyper i sportreklam : Hur påverkar könsstereotyper i reklam konsumenters känslor inför ett varumärke

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Matilda Arvidsson; Matilda Sonesson; [2015]
  Nyckelord :Gender; sex; marketing; stereotypes; advertisement; Genus; kön; marknadsföring; stereotyper; reklam;

  Sammanfattning : Today, we are surrounded by stereotypical representations of gender in advertising. We have chosen to focus on the question: What can the use of gender stereotypes result in and what are the motives for companies not to use gender stereotypes in advertising? The aim is to discuss how and why companies use gender stereotypes in their advertising and what the consequences are. LÄS MER

 2. 2. Employee Engagement : Sporting goods retail stores in Gävle

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Camille BESNAULT; Maria-Claudia Sun Han Cordova; [2013]
  Nyckelord :job satisfaction; employee engagement; sporting goods retails; motivation; relationships;

  Sammanfattning : Title: Employee Engagement - Sporting goods retail stores in Gävle. Level: Second cycle, Final assignment for Master Degree in Business Administration Author: Maria Claudia Sun Han Cordova and Camille Besnault Supervisor: Maria Fregidou-Malama and Pär Vilhelmson Date: 2013 - May   Purpose: This study examines employee engagement. LÄS MER

 3. 3. En studie av ett företags val av återförsäljare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jenny Strömberg; Jakob Arp; Jacob Hallgren; [2011]
  Nyckelord :Relationsmarknadsföring; Långsiktiga allianser; Channel Management; Distributionskanaler; Mervärde genom synergieffekter; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : En fallstudie av fallföretaget Thule. Vid penetration på ny marknad med existerande produkter, är det viktigt att granska eventuella samarbetspartners i form av återförsäljare. Thule vill in på sporthandelsmarknaden då man uppskattar att man förlorar 2/3 av dess potentiella kunder genom att inte finnas där idag. LÄS MER