Sökning: "stadsbiblioteket"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet stadsbiblioteket.

 1. 1. Bilderboken - inkludering i litteraturform? : En normkritisk text- och bildanalys av femton bilderböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Alice Ek; Linn Olsson; [2020]
  Nyckelord :diskrimineringsgrunderna; textanalys; bilderböcker; normer; normkritik;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att belysa om förskolor i tre områden runt om i Uppsala väljer att låna normkritiska bilderböcker utifrån sex av de sju diskrimineringsgrunderna. Ålder är undantagen och familj är istället tillagd relaterat till att det är bilderböcker vi analyserar. Vi kommer att beskriva dessa val närmre i uppsatsen. LÄS MER

 2. 2. Biblioteket bortom böckerna: Representationen av minoritetsspråk och modersmål i Göteborgs stadsbiblioteks språkliga landskap

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Louise Bengtsson Rylander; [2019-04-03]
  Nyckelord :Språkliga landskap; bibliotek; minoritetsspråk; modersmål; bibliotekslagen; språklagen; språklig representation; synlighet; diskurs;

  Sammanfattning : Den svenska bibliotekslagen säger att bibliotek skall vara tillgängliga, anpassas efter brukarnas behov och att bibliotek skall prioritera de nationella minoriteterna och de med annat modersmål än svenska. Bibliotekslagen, tillsammans med språklagen, stödjer således flerspråkighet och mångfald. LÄS MER

 3. 3. Demokratifrämjande arbete? : En studie av programverksamheten på Stadsbiblioteket Göteborg

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Annika Stengard; [2019]
  Nyckelord :Democracy; Public Libraries; Events; Accessibility; Demokrati; Folkbibliotek; Program; Evenemang; Tillgänglighet;

  Sammanfattning : This master’s thesis aims to discover how the Gothenburg City Library works to foster a democratic society, thus fulfilling one of the main requirements set by the Swedish library law. The study will analyse how the library interprets its democratic mission by focusing on three theories of democracy: representative democracy, participatory democracy and deliberative democracy. LÄS MER

 4. 4. ”Poesin har potential” : En fallstudie av Poesibazaren på Stadsbiblioteket i Stockholm.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Lisa Gidlöf; [2019]
  Nyckelord :2000-talet; litteraturförmedling; folkbibliotek; kvalitet; poesi; Jofrid Karner Smidt.;

  Sammanfattning : The aim of this master´s thesis is to study how some Swedish public libraries work with mediating poetry. I did a field study at Poesibazaren, which has been active since 2010, located at Stadsbiblioteket in Stockholm. I also did a minor study about the work with mediating poetry at Stadsbiblioteket in Uppsala. LÄS MER

 5. 5. Ska det vara böcker eller upplevelser på stadsbiblioteket? : En diskursanalytisk studie kring debatten om The Darling Library - projektet på Malmö stadsbibliotek

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Anna Rosendahl; Jasmine Wilhelsson; [2017]
  Nyckelord :Diskursanalys; Bibliotek; The Darling Library; Malmö stadsbibliotek; Uppdrag och roll; Debatt;

  Sammanfattning : This bachelor thesis explores what has been said about The Darling Library-project on The City Library of Malmö between 2009-2012. In 2009 The City Library of Malmö came up with a new strategic plan on how to further develop the organization of The City Library called The Darling Library - your life, your dreams, your library. LÄS MER