Sökning: "stadsbyggnadshistoria"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet stadsbyggnadshistoria.

 1. 1. Från bilstad till en stad för människor : ett gestaltningsförslag av kvarteret Åran, Hjo, med utgångspunkt i människans behov

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Alice Aaro; [2020]
  Nyckelord :Hjo; mänsklig skala; stadsbyggnadshistoria; bilsamhälle;

  Sammanfattning : Stadsplanering har historiskt sett utgått ifrån människans skala, rörelsemönster och gånghastighet. Den markanta ökningen av antal bilar per invånare i Sverige under andra hälften av 1900-talet resulterade i att planeringen fick ett annat fokus. LÄS MER

 2. 2. Tunabackar - bostadsgårdens förändring : en undersökning av bostadsgårdens funktioner och hur de har förändrats mellan åren 1947–2013

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Helena Ingmar; [2013]
  Nyckelord :arkitekturhistoria; funktioner på bostadsgård; gård; upprustning; stadsbyggnadshistoria;

  Sammanfattning : Under 1940-talet rådde stor bostadsbrist i hela Sverige och även i Uppsala. Området Tunabackar i Uppsala byggdes 1947 och är en del av den stora utbyggnaden av bostäder som skedde efter andra världskriget och decennierna därefter. Tunabackar planerades av dåvarande stadsarkitekt Gunnar Leche. LÄS MER

 3. 3. Dåtid, nutid, framtid – ett förtätningsförslag

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign

  Författare :Emmy Wallmark; [2012]
  Nyckelord :Fysisk planering; Förtätning;

  Sammanfattning : Vissa områden i Sverige har blivit stark efterfrågade på grund av dess läge och en ökad befolkning. En rapport från Riksantikvarieämbetet visar statistiken att övervägande delen av våra kust- och skärgårdsområden är mycket attraktiva som boende- och rekreationsmiljöer. LÄS MER

 4. 4. Den sanerade stadskärnan : från maskin till museum?

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad

  Författare :Ludvig Lundgren; [2005]
  Nyckelord :sanering; sanerade stadskärnor; kulturmiljövård; kulturmiljö; bevarande; utveckling;

  Sammanfattning : Kulturmiljövården är en viktig del av den fysiska samhällsplaneringen. Även om planeringen i första hand handlar om utveckling och framtidsperspektiv, så är de befintliga strukturerna och deras historia ett aldrig försumbart inslag i den planerade verkligheten. LÄS MER