Sökning: "stadsbyggnadskontor"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet stadsbyggnadskontor.

 1. 1. Samtidens täta stadsutvecklingsideal i förhållande till skolgårdsplanering : En studie om barns miljö i den täta staden

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Jonas Löfgren; [2019]
  Nyckelord :Stadsutvecklingsideal; förtätning; urbanisering; friyta; skolgårdar; Boverket; Malmö;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur dagens stadsbyggnadsutveckling med allt tätare och funktionsblandade städer som ideal har kommit att påverka planeringen av skolgårdar. Studien tar avstamp i den offentliga debatten som på senare tid har uppmärksammat att större städers skolgårdar krymper allt mer i takt att staden förtätas. LÄS MER

 2. 2. Den nya kärnan i en levande stad. -En studie kring stadslivets utmaningar och framtidsutsikter i relation till detaljhandelns utveckling

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Anders Wahlström; [2018]
  Nyckelord :Levande stad; stadskärna; trygghet; detaljhandel; attraktiv stadskärna; e-handel.;

  Sammanfattning : Externa handelsområden har varit ett hot mot stadskärnans handel under lång tid. På senare tid har däremot teknologins utveckling skapat e-handeln som snabbt tagit marknadsandelar hos konsumenterna. Utvecklingen antas fortsätta vilket skapar lönsamhetsproblem och butiksdöd för den fysiska detaljhandeln i stadskärnan. LÄS MER

 3. 3. Ungdomsdialog i stadsutvecklingsprojekt - Att som kommun engagera och kommunicera med ungdomar som målgrupp i samband med stadsutvecklingsprojekt

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Elsa Jensen; [2017]
  Nyckelord :Ungdomsdialog; stadsutveckling; kommun; stadsbyggnadskontor; stadsdelsförvaltning; ungdomar; delaktighet; involvering; engagemang; kommunikation; strategi; dialogmetoder; beslutsfattande; effektivitet; utvärdering; medborgardialog;

  Sammanfattning : Studien syftar till att jämföra hur kommuner kommunicerar till ungdomar och involverar dem i beslutsfattande i samband med stadsutvecklingsprojekt. Syftet är även att utvärdera effektiva metodval för kommunikation och medborgardialog med ungdomar som målgrupp. LÄS MER

 4. 4. TVn i planlösningen - Lägenheter 1990–2010, Norra Älvstranden

  M-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för arkitektur

  Författare :Ivana Konjevic; Lien Trinh; [2017]
  Nyckelord :TV; Planlösning; Vardagsrum; Svensk bostad; Lägenheter; Avstånd; THX; Omslutenhet; Öppenhet; Kommunikationsvägar; Reflektion; Bländning; Solljus; Floorplan; Living room;

  Sammanfattning : SAMMANDRAGFör närvarande finns få studier kring kopplingen mellan TV och planlösningen i vardagsrummet. Vi undersöker därför tre områden på Norra Älvstranden i Sannegården, Göteborg. Rapporten syftar till att öka förståelsen för TVns integra¬tion i planlösningen utifrån moderna medievanor. LÄS MER

 5. 5. Lokal till bostad : En studie om framgångsfaktorer och metoder för fastighetsbolag i allmännyttan att omvandla outnyttjade ytor till bostäder

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Sam Tayefeh; Helen Radell; [2017]
  Nyckelord :conversion; densification; public service; Återbostadisering; rebuilding; change; unused areas; housing shortage; omvandling; förtätning; allmännyttan; återbostadisering; ombyggnad; ändring; outnyttjade ytor; bostadsbrist;

  Sammanfattning : I Sverige råder det för närvarande bostadsbrist. En alternativ lösning till nyproduktion är förtätning av befintliga områden genom att omvandla outnyttjade utrymmen till hyresrätter. LÄS MER