Sökning: "stadsdelsförnyelse"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet stadsdelsförnyelse.

 1. 1. Stadsdelsförnyelse för vem? -En studie om gentrifiering i stadsdelarna Markbacken och Vivalla

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Zejnab Hamid; Helbin Saad Ali; [2019]
  Nyckelord :Gentrifiering; gentrifieringsprocess; social hållbarhet; miljonprogrammet och “mitt gröna kvarter”;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om att undersöka två renoveringsprojekt i Örebro kommun. Uppsatsens centrala ämne handlar om två statliga renoveringsprojekt i stadsdelarna Markbacken och Vivalla. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av hållbarhetsaspekter i projektet Mitt gröna kvarter i Örebro : har projektet uppnått dess intention om hållbarhet?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Viola Edin; [2015]
  Nyckelord :hållbar stadsutveckling; upprustning av miljonprogrammen; mitt gröna kvarter; Örebro;

  Sammanfattning : Världen står inför klimatförändringar vilket uppmärksammades av FN redan år 1992 då klimatöverenskommelsen Agenda 21 nedtecknades. Definitionen av hållbarhet och hållbar utveckling uppkom strax dessförinnan med sociala, miljömässiga och ekonomiska perspektiv för att råda bot på de negativa konsekvenser samhällsutvecklingen orsakat miljön. LÄS MER

 3. 3. Vägen till ett attraktivare Vallås : en processutvärdering av lokalt utvecklingsarbete och samverkan i nätverk

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Jennie Johansson; [2015]
  Nyckelord :deltagardemokrati; samverkan; nätverk; lokalt utvecklingsarbete; stadsdelsförnyelse; processutvärdering;

  Sammanfattning : För andra gången startar nu det kommunala bostadsbolaget i Halmstad (HFAB) upp ett lokalt utvecklingsarbete för att förbättra ett bostadsområde. Med de boendes deltagande vill man skapa tankar kring hur man kan göra stadsdelen Vallås till en mer attraktiv stadsdel. LÄS MER

 4. 4. Stadsdelsförnyelse i samverkan – processdesign för gränsöverskridande planering och förvaltning

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Joanna Fehler; Jolanda Lemberg; [2013]
  Nyckelord :hållbar stadsutveckling; samverkan; nätverksstyrning; stadsdelsutveckling; stadsdelsförnyelse; organisatoriskt lärande;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur förvaltningsöverskridande planering och förvaltning kan bidra till hållbar stadsutveckling, och hur styrning och organisering av stadsdelsförnyelseprojekt kan främja samverkan och organisatoriskt lärande. Detta är intressant när en hållbarhetsdiskurs av stadsutveckling appliceras på svenska kommuner som organisation. LÄS MER

 5. 5. Oppeby torg då, nu och sedan : att utveckla och förnya ett 1950-talstorg i Nyköping

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Ulrika Svensson; [2012]
  Nyckelord :Oppeby; torg; Nyköping; förortstorg; program 50-tal; 60-tal; förort; grannskapsplanering; stadsdelsförnyelse;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet på 30 hp är utfört vid institutionen för stad och land, SLU Ultuna. Examensarbetet handlar om Oppeby torg i Nyköping för vilket jag har tagit fram ett program. Ett program innehåller råd och riktlinjer för hur en miljö kan utvecklas och kan användas som underlag vid en eventuell upprustning av torget. LÄS MER