Sökning: "stadsförnyelse"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade ordet stadsförnyelse.

 1. 1. En studie om Kulturljudzon i Malmö : kulturens roll i hållbar stadsutveckling

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Fanny Arulf; Sujaila Scott; [2022]
  Nyckelord :hållbar stadsutveckling; kulturell hållbarhet; Kulturljudzon; stadsförnyelse; integration; kulturplanering; mötesplatser; stadsprofilering; gentrifiering; Malmö;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att förstå relationen mellan kultur och hållbar stadsutveckling. Detta genom en exempelstudie av stadsutvecklingsinitiativet Kulturljudzon i Malmö samt en litteraturstudie. LÄS MER

 2. 2. Alternativa stigar mot nya gemenskaper för delande och bostadsbyggande : en studie av förutsättningarna för att integrera en gemenskapsdriven utveckling i stadens omställningar.

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Victor Pastorino Nyman; [2022]
  Nyckelord :Byggemenskaper; Transformativ kapacitet; Sege park; Stigberoende; Delning; Hållbar omställning; Stadsomvandling; Gemenskapsdriven utveckling;

  Sammanfattning : Genom att analysera delnings- och byggemenskapers medverkan i den konventionella stadsomvandlingsprocessen avser detta arbete undersöka möjligheterna för alternativa gemenskapsdrivna aktörer att agera som drivkrafter för en hållbar samhällsförnyelse. Detta görs genom en fallstudie där studieobjektet är Malmöstadsdelen Sege Parks omvandlingsprocess. LÄS MER

 3. 3. Demokratisk stadsförnyelse? – En kritisk utvärdering av bostadspolitiska beslutsprocesser i Malmö stad

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Simon Homander; [2020]
  Nyckelord :Stadsplanering; demokrati; beslutsprocess; inkludering; ansvarsutkrävande; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay highlights the increasingly complex decision-making process surrounding urban renewal. The essay critically evaluates Malmö municipality and their implementation of two decision-making models within urban renewal. In particular, the essay highlights the importance of the democratic values inclusion and public accountability. LÄS MER

 4. 4. Will Local Retail Survive When eTail Comes to Town? : 10 Planning Actions in Response to Increased Impact of E-Commerce on Brick-and-Mortar Retail

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Sigurjón Jóhannsson; [2020]
  Nyckelord :retail; brick-and-mortar retail; e-commerce; municipal planning; planning actions; Reykjavík;

  Sammanfattning : Efter att e-handelsandelen av detaljhandeln har ökat har en förväntad och grundläggande förändring inom detaljhandeln ägt rum. Den framtida rollen för traditionell butikshandel i den byggda miljön är oklar. LÄS MER

 5. 5. Medborgardialoger för jämlikt deltagande? En jämförande fallstudie om implementeringen av SKL:s riktlinjer i kommunerna Botkyrka och Lidingö

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Simon Homander; Annie Fjelner Collins; [2019]
  Nyckelord :Medborgardialog; socioekonomisk jämlikhet; politisk jämlikhet; deltagande; deliberativ demokrati; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Medborgardialoger blir en allt vanligare metod för att stärka den representativa demokratin och uppmuntra till aktivt politiskt deltagande. Trots den allt större spridningen av metoden har den kritiserats för att potentiellt kunna öka den politiska ojämlikhet som finns mellan grupper i samhället. LÄS MER