Sökning: "stadsförvandling"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet stadsförvandling.

  1. 1. Planprocessen utifrån ett gentrifieringsperspektiv : En studie med gentrifiering i fokus för fyra stadsdelar i Göteborg

    Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik

    Författare :Jennie Andersson; Ida Collby; [2019]
    Nyckelord :Gentrification; urban transformation; planning process; detalied planning; Sustainable development; new construction development; social sustanability; Gentrifiering; stadsförvandling; planprocess; detaljplan; hållbar utveckling; Nybyggnadsgentrifiering; social hållbarhet;

    Sammanfattning : Gentrifiering är ett begrepp för den förändringsprocess som uppstår i en stadsdel där människor med hög ekonomisk status flyttar in ett område, som tidigare dominerats av människor med lägre socioekonomisk status. Processen sker vanligtvis stegvis och påverkar bland annat det ekonomiska, sociala, fysiska och kulturella intrycket i stadsdelen. LÄS MER