Sökning: "stadsflyttning"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet stadsflyttning.

  1. 1. Att flytta en stad. Hur Jönköpings stad flyttades under tidigt 1600-tal

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkeologi och antikens historia

    Författare :Ann-Marie Nordman; [2009]
    Nyckelord :Gustav II Adolf; Jönköping; stadsflyttning; stadsplanering; Historisk arkeologi; stormaktstid; History and Archaeology;

    Sammanfattning : Jönköpings stad flyttades 1612 från sitt medeltida läge väster om nuvarande Hamnkanalen, till östra sidan av kanalen. Samtidigt etablerades vapenfaktori och vantmakeri i staden. Denna uppsats ska behandla orsakerna bakom, organiseringen och det praktiska genomförandet av flyttningen. LÄS MER