Sökning: "stadshotell"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet stadshotell.

 1. 1. Hur hållbar är din fjäll-”svemester”? : En fallstudie av miljöpåverkan från STF Blåhammaren fjällstation – en fjällstation i väglöst land

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekoteknik- och hållbart byggande

  Författare :Anna Norell; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den globala turismindustrin bidrar till utsläppen av växthusgaser och 65 % - 95 % av utsläppen av växthusgaser kommer från transport av turister till och från semesterorten. En undersökning som Svenska Turistföreningen (STF) gjort via Novus visar att 3 av 4 svenskar väljer att spendera sin semester i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Towards reducing food waste in a hotel breakfast buffet : A case study of Profil Hotels Calmar Stadshotell

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Janina Selin; [2018]
  Nyckelord :Tourism; breakfast buffets; Social Practice Theory; Food Waste; sustainable development;

  Sammanfattning : Food waste is a major environmental issue. It takes electricity, water, and energy to produce food, to store it, to refrigerate it, to transport it and to prepare it. If for some reason the food is then not consumed, it goes to landfill, where it produces greenhouse gases. LÄS MER

 3. 3. Att bo utanför tiden : Ett stadshotell i Mariefred

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Molly Sjögren; [2015]
  Nyckelord :hotell; mariefred; bibliotek; innergård; träfasad; Gripsholm;

  Sammanfattning : Mariefred är en stad där tiden stått stilla, men som drastiskt skiftar skepnad mellan olika säsonger. För att skapa en byggnad som används även under vinterhalvåret, då Mariefreds turistsäsong är som mest avlägsen, inkorporerar hotellet i Mariefred även ett bibliotek och samlingslokaler för invånarna i staden. LÄS MER

 4. 4. Parkhotell-Mariefred

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Simon Lundberg; [2015]
  Nyckelord :Hotell; Mariefred; Parkhotell; Växthus;

  Sammanfattning : Tanken med projektet är att skapa en park och ett hotell på en och samma tomt. Delar av hotellet och dess gård är tänkt att vara öppet för alla Mariefreds invånare, inte bara boende på hotellet. Detta anspelar också på gamla tiders stadshotell som ofta hade vissa publika ytor, festsal eller liknande. LÄS MER

 5. 5. Styrning av strategisk implementering : En studie på Varbergs Stadshotell & Asia Spa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Rebecka Jägryd; Amanda Sörum; [2014]
  Nyckelord :Strategy; management; decision-making; strategic leadership; strategic implementation and hotel.; Strategi; styrning; beslutsfattande; strategiskt ledarskap; strategisk implementering och hotell.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva samt analysera styrningen av strategisk implementering på Varbergs Stadshotell & Asia Spa. Syftet är dessutom att förklara och förstå styrning utifrån begreppen: strategi, strategiskt ledarskap, beslutsfattande och strategisk implementering. LÄS MER