Sökning: "stadshus"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade ordet stadshus.

 1. 1. Tensta City Hall

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Hanna Bergström; [2021]
  Nyckelord :Tensta; betong; stadshus; kommunhus; publikt; kontor; mötesplats; medborgare;

  Sammanfattning : A city hall is a building for the inhabitants, a building where the administration of inhabitants is being held but also where the people are encouraged to take part in public space and give it their form. The city hall is a room for social interactions and architecture’s interaction with local democracy. LÄS MER

 2. 2. Spånga Stadsdelshus

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Lukas Kvist Wiberg; [2020]
  Nyckelord :brick; townhall; Spånga;

  Sammanfattning : Stadsdelshuset ämnar att undersöka både platsens och programmets dualism.Spånga, som omtalas som Spånga socken i skrift så tidigt som 1300-tal, har genom sina historiska och samtida lager ett motsatsförhållande, där Spånga till allra största del utgörs av stora villa-områden från tidigt 1900-tal präglas stationsområdet och Spånga torg av modernare flerbostadshus, punkthus, bussterminalen och pendeltågsstationen. LÄS MER

 3. 3. Intressenthantering i renoveringsprojekt - En fallstudie av intressenthantering vid renoveringen av Landskrona stadshus

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära; Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik; Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Victor Andersson; Morten Gram Erichsen; [2020]
  Nyckelord :intressenthantering; kommunikation; projektledning; renoveringsprojekt; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Intressenthantering är ett område som i många byggprojekt är essentiella för att projektet ska bli lyckat, ändå är det ett område som emellanåt negligeras av både projektledning och entreprenör. Att ha missnöjda intressenter som är negativt inställda till projektet kan leda till ökade klagomål och eventuella störningar i byggandet vilket kan drabba både budget och tidplan. LÄS MER

 4. 4. Spånga stadshus

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Einar Stenberg; [2020]
  Nyckelord :Spånga; City hall; concrete; translucent; contemporary architecture;

  Sammanfattning : Spånga är en liten förort till Stockholm med totalt 20 000 invånare. Till största del är spånga ett kluster av olika villaområden som tillsammans knyts samman av ett mindre centrum vars plan växt fram från Spånga station. Spånga centrum har en lummig småstadskaraktär. LÄS MER

 5. 5. Spånga Stadshus : - En formalistisk undersökning i en känslig miljö

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektonisk gestaltning

  Författare :Einar Palmberg Strengbom; [2020]
  Nyckelord :Arkitektur; Spånga; Stadshus; Glas; Betong; Formallism;

  Sammanfattning : Spånga är en liten förort till Stockholm med totalt 20 000 invånare. Till största del är spånga ett kluster av olika villaområden som tillsammans knyts samman av ett mindrecentrum vars plan växt fram från Spånga-station. Spånga-centrum har en lummig småstadskaraktär. LÄS MER