Sökning: "stadsodling"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade ordet stadsodling.

 1. 1. "Jag vill ju att området ska grönska"

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Freja Lina Huhle; [2018]
  Nyckelord :Governmentality; MKB; styrning; stadsodling; Focault; Seved; Holma; Herrgården; Social Sciences;

  Sammanfattning : Stadsodling har beskrivits som ett positivt inslag i det urbana rummet. Sedan 2006 har fler och fler hyresgäster i olika bostadsområden i Malmö möjlighet att odla i pallkragar i anknytning till sitt hus. Att använda odling för att skapa en viss typ av område och hyresgäst har dock inte tidigare belysts ur ett maktperspektiv. LÄS MER

 2. 2. Grön identitet: Att förmedla ett hållbarhetsprojekts personlighet genom en logotyp

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Hanna Gustafsson; Emma Lado; [2018]
  Nyckelord :logotyp; visuell identitet; stadsodling; design; miljö; hållbarhet; branding; grafisk profil;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ta reda på hur en logotyp för ett hållbarhetsprojekt bör utformas för att återspegla projektets värdeord och projektmål. Arbetet är en fallstudie som till största del har baserats på en kvalitativ metod. LÄS MER

 3. 3. Opportunities in rooftop greenhouses in Stockholm : a study of the potential of commercial rooftop greenhouse urban agriculture in Stockholm

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Felicia Sen; [2018]
  Nyckelord :alternative food networks; business model; business strategy; commercial urban rooftop agriculture; rooftop greenhouses; short food supply chain; sustainability;

  Sammanfattning : Due to climate change, our resource depleation, population growth and further, our reliance on the world’s food production creates vulnerabilities and we need to find alternative agriculture methods. Commercial rooftop greenhouses are developing all around the world and to Stockholm this create an opportunity to produce food all year. LÄS MER

 4. 4. Food-hub as a common platform for food in Luleå : Is urban food growing the educational tool needed to increase Norbotten´s self-sufficiency?

  Master-uppsats, Umeå universitet/Arkitekthögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Enikö Nagy; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Food has lost its important role in city´s life thus its presence in people´s life has also weakened. Cities are less able to sustain themselves and rely on import food. LÄS MER

 5. 5. Koloniträdgårdar: En odlingsplats för sociala relationer : En studie av en koloniträdgård och dess betydelse för sociala möten

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen; Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Axel Iveroth; Karin Melin; [2018]
  Nyckelord :koloniträdgård; platsskapande; sociala relationer; gruppsammanhållning; stadsodling;

  Sammanfattning : I denna studie studeras koloniträdgårdens roll för kolonilottsägare med fokus på sociala aspekter. För studien knyts teorier kring platsskapande, överbryggande socialt kapital och gruppsammanhållning till resultat av 10 kvalitativa intervjuer och en deltagande observation av en utvald koloniträdgård, i enlighet med Grounded Theory. LÄS MER