Sökning: "stadsodling"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade ordet stadsodling.

 1. 1. Grön identitet: Att förmedla ett hållbarhetsprojekts personlighet genom en logotyp

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Hanna Gustafsson; Emma Lado; [2018]
  Nyckelord :logotyp; visuell identitet; stadsodling; design; miljö; hållbarhet; branding; grafisk profil;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ta reda på hur en logotyp för ett hållbarhetsprojekt bör utformas för att återspegla projektets värdeord och projektmål. Arbetet är en fallstudie som till största del har baserats på en kvalitativ metod. LÄS MER

 2. 2. Opportunities in rooftop greenhouses in Stockholm : a study of the potential of commercial rooftop greenhouse urban agriculture in Stockholm

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Felicia Sen; [2018]
  Nyckelord :alternative food networks; business model; business strategy; commercial urban rooftop agriculture; rooftop greenhouses; short food supply chain; sustainability;

  Sammanfattning : Due to climate change, our resource depleation, population growth and further, our reliance on the world’s food production creates vulnerabilities and we need to find alternative agriculture methods. Commercial rooftop greenhouses are developing all around the world and to Stockholm this create an opportunity to produce food all year. LÄS MER

 3. 3. Food-hub as a common platform for food in Luleå : Is urban food growing the educational tool needed to increase Norbotten´s self-sufficiency?

  Master-uppsats, Umeå universitet/Arkitekthögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Enikö Nagy; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Food has lost its important role in city´s life thus its presence in people´s life has also weakened. Cities are less able to sustain themselves and rely on import food. LÄS MER

 4. 4. Agricity

  Master-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Elina Åberg; [2018]
  Nyckelord :stadsodling; urban odling; matförsörjning; building integrated agriculture;

  Sammanfattning : 10 billion people will inhabit this planet by 2050. In order to feed such a large number of people research shows that food production will need to increase by 70%.This project explores what a foodcentric city planning can look like, where agriculture is not only integrated into the built environment, but rather the main generator of urban form. LÄS MER

 5. 5. Koloniträdgårdar: En odlingsplats för sociala relationer : En studie av en koloniträdgård och dess betydelse för sociala möten

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen; Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Axel Iveroth; Karin Melin; [2018]
  Nyckelord :koloniträdgård; platsskapande; sociala relationer; gruppsammanhållning; stadsodling;

  Sammanfattning : I denna studie studeras koloniträdgårdens roll för kolonilottsägare med fokus på sociala aspekter. För studien knyts teorier kring platsskapande, överbryggande socialt kapital och gruppsammanhållning till resultat av 10 kvalitativa intervjuer och en deltagande observation av en utvald koloniträdgård, i enlighet med Grounded Theory. LÄS MER