Sökning: "stadsodling"

Visar resultat 1 - 5 av 105 uppsatser innehållade ordet stadsodling.

 1. 1. Antikapitalistisk hönsfullness : En etnologisk studie om stadsidentitet, djur och miljörörelse

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Etnologi

  Författare :Tommy Peter Astor Bloch Krupa; [2022]
  Nyckelord :Bagisodlarna; höns; stadsodling; skogsträdgård; självframställning; ANT; miljörörelse; companion species; lokalsamhälle; omställning; konsumtion;

  Sammanfattning : De sista årtiondena av 1900-talet har avståndet mellan föreställningar om stad och natur ökat när globalisering har format staden till en plats för kapital och konsumtion. I spåren av dessa stadsomvandlingar har det uppstått sociala miljörörelser vilka på olika sätt velat påverka staden i en annan riktning. LÄS MER

 2. 2. "Att göra staden lite mindre dum" - En studie i drivkrafterna hos odlare vid tre olika stadsodlingsprojekt i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Jennie Vildskog; [2021-06-21]
  Nyckelord :urban agriculture; urban horticulture; sustainable development; motivation; stadsodling; urban odling; hållbar utveckling; drivkrafter;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot trädgårdens hantverk2021, 180 hp.... LÄS MER

 3. 3. ODLING I DEN URBANA MILJÖN - En kvalitativ studie om stadsodlingens funktion och roll i den hållbara stadsutvecklingen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Joel Böhm; [2021-02-08]
  Nyckelord :Stadsutveckling; Stadsodling; Hållbarhet; Ekosystemtjänster; Markanvändning;

  Sammanfattning : Urbanization as a trend is still ongoing and facing cities with challenging circumstances ofhow to develop in line with a sustainable development. The discussion of how to developurban areas in line with a sustainable development are broad and include a variety of activitiesand areas. LÄS MER

 4. 4. Stadsodling som strategi för hållbar utveckling : En granskning av kommunernas arbete med fokus på stadsodling och hållbarhetsmål 13 och 15 av Agenda 2030 i Jönköpings län

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Globala studier

  Författare :Frida Assmundsgård; Ilona Erdemli; [2021]
  Nyckelord :Urban farming; Sustainable Development; Jönköping County; Agenda 2030; Sustainable Development Goals; Stadsodling; Hållbar utveckling; Jönköpings län; kommuner; Agenda 2030; Globala hållbarhetsmål;

  Sammanfattning : Mänskligheten står inför stora utmaningar som klimatförändringar och ökade ansträngningar på miljön i och med en ökad global urbanisering. Tidigare forskning visar hur stadsodling kan vara ett svar på många negativa effekter som är följden av dess, och undersöker även de positiva effekterna av stadsodling utifrån hållbarhetsperspektiven och framhåller stadsodling som en välgrundad strategi för att bekämpa klimatförändringar. LÄS MER

 5. 5. Hur mycket kan hållbar stadsodling bidra till livsmedelsförsörjningen? : En studie i Malmö stad

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Amanda Scotte; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : As cities grow, the barrier to the landscape becomes greater and our relationship with agriculture is getting smaller. This study examines how urban agriculture, which is a contributing factor for sustainable urban development, can be made more efficient with the help of intercropping, and the City of Malmö's potential for food supply with the help of urban agriculture. LÄS MER