Sökning: "stadsodling"

Visar resultat 1 - 5 av 99 uppsatser innehållade ordet stadsodling.

 1. 1. "Att göra staden lite mindre dum" - En studie i drivkrafterna hos odlare vid tre olika stadsodlingsprojekt i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Jennie Vildskog; [2021-06-21]
  Nyckelord :urban agriculture; urban horticulture; sustainable development; motivation; stadsodling; urban odling; hållbar utveckling; drivkrafter;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot trädgårdens hantverk2021, 180 hp.... LÄS MER

 2. 2. ODLING I DEN URBANA MILJÖN - En kvalitativ studie om stadsodlingens funktion och roll i den hållbara stadsutvecklingen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Joel Böhm; [2021-02-08]
  Nyckelord :Stadsutveckling; Stadsodling; Hållbarhet; Ekosystemtjänster; Markanvändning;

  Sammanfattning : Urbanization as a trend is still ongoing and facing cities with challenging circumstances ofhow to develop in line with a sustainable development. The discussion of how to developurban areas in line with a sustainable development are broad and include a variety of activitiesand areas. LÄS MER

 3. 3. Hur sår community gardens fröet för gemenskap? : en undersökning av community gardens sociala kapital i Sverige

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Lovisa Ekvall; [2021]
  Nyckelord :community garden; socialt kapital; gemenskap; nätverk; tillit; kollektiv odling; intervju;

  Sammanfattning : Följande arbete undersöker hur socialt kapital kan skapas i community gardens. Det finns ett behov av en bredare förståelse hos stadsplanerare kring vikten av community gardens, detta för att kunna skapa mer gemenskap i samhället. Idag utgör ensamhet och isolering ett globalt problem som visat negativ inverkan på människors hälsa. LÄS MER

 4. 4. Ska vi låta städerna gro? - En studie om stadsodling som planeringsstrategi för hållbarhet i Malmö stad

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Antonia Johansson; [2021]
  Nyckelord :urban gardening; urban agriculture; urban planning; green infrastructure; sustainability; Social Sciences;

  Sammanfattning : In search of sustainable cities, the compact green city has become an ideal for urban planners globally and green infrastructure has been reevaluated since raised awareness of the multifunctions of greenery. Consequently, the interest in urban agriculture has been renewed and new forms of projects are currently being established internationally. LÄS MER

 5. 5. Koloniträdgårdens plats i samhället : En undersökning av en koloniförening och dess socioekologiska värden utifrån ett hållbarhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Jenny Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :Koloniträdgård; sociala relationer; stadsodling; biologisk mångfald; odlingslott;

  Sammanfattning : I denna undersökning studeras koloniträdgårdens plats i samhället utifrån kolonister och kommunen med fokus på sociala och ekologiska hållbarhetsaspekter. Undersökningen bygger på 9 kvalitativa intervjuer varav 8 intervjuer varit med kolonister från en koloniförening och en intervju med en kommunanställd. LÄS MER