Sökning: "stadsomvandling"

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade ordet stadsomvandling.

 1. 1. Hur kan Kirunabornas kärlek för sin stad stärkas av offentliga gestaltningar? : - Ett förslag för en stad i omvandling

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Lovisa Kurkkio; [2023]
  Nyckelord :Kiruna; Stadsomvandling; Arkitektur; Offentliga platser; Topofili;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen undersöks Kirunas identitet och hur befolkningens känsla av kärlek till sin stad, topofili, påverkas av stadsomvandlingen. Begreppet topofili introduceras med hjälp av geografen Yi-Fu Tuans idéer (1990/1974) och analyseras och utvidgas genom tankegods av andra stadsplanerare, arkitekter, geografer och andra tänkare. LÄS MER

 2. 2. Utvecklingen av Slakthusområdet i skuggan av den segregerade staden : - Hur kan vi ta lärdom från projektet Les Grands Voisins i Paris för att motverka segregation i Slakthusområdet?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Wilma Brasen; [2023]
  Nyckelord :Slakthusområdet; Stockholm; Les Grands Voisins; urban developement; segregation; gentrification; the urban DMA; temporary urbanism; Slakthusområdet; Stockholm; Les Grands Voisins; stadsomvandling; segregation; gentrifiering; det urbana DMA:t temporär användning;

  Sammanfattning : I denna uppsats analyseras stadsomvandlingen av Slakthusområdet utefter det urbana DMA:t och Stockholms bakgrund som segregerad stad. Slakthusområdets möjligheter av temporär användning under omvandlingen undersöks med hjälp av projektet Les Grands Voisins i Paris. LÄS MER

 3. 3. Transformational thirdspace : Drawing from agora and permaculture

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Sydney Karbonk; Emma Sörbom; [2023]
  Nyckelord :Urban transformation; urban design; thirdspace; social sustainability; environmental sustainability; Stadsomvandling; stadsdesign; tredje utrymme; social hållbarhet; ekologisk hållbarhet;

  Sammanfattning : Renewing the current thirdspace model is a critical step towards creating a sustainable future for cities. A thirdspace must possess specific qualities that go beyond simply creating conversation and building community. It must foster meaningful dialogue that inspires civic mobilization and drives action toward sustainability. LÄS MER

 4. 4. Förtätning av Ålidhem - ett lyckat exempel? : En kvalitativ studie om Umeå kommuns strategi vid ökad befolkning

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för geografi

  Författare :Teodor Sundström; [2023]
  Nyckelord :Densification; population growth; urban transformation; sustainable development; social sustainability; Förtätning; befolkningsökning; stadsomvandling; hållbar utveckling; social hållbarhet;

  Sammanfattning : This study has aimed to investigate how urban transformation, particularly densification, is received by the inhabitants. For this essay, the district of Ålidhem in the city of Umeå has been investigated. LÄS MER

 5. 5. Kiruna - en stad, två processer och den lokala kunskapen däremellan

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Sofia Carlsson; Anna Viklund; [2022]
  Nyckelord :Kiruna’s citytransformation; Production of knowledge; Strategy-making in urban planning; Arctic urbanism; Kirunas stadsomvandling; Kunskapsproduktion; Strategiskapande planeringsprocesser; Arktiskt urbanism;

  Sammanfattning : Kiruna är staden som genomgår en omdanande process, där delar av staden nedmonteras medan en ny stadskärna etableras. Kiruna kommun har haft som ambition att omlokaliseringen och stadsomvandlingen ska understödjas av omfattande medborgardialoger. LÄS MER