Sökning: "stadsplanering"

Visar resultat 1 - 5 av 944 uppsatser innehållade ordet stadsplanering.

 1. 1. Prioriteringar i stadsbyggandet: En studie om Angereds Närsjukhus och den entreprenöriella stadsutvecklingens gränser

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Dorian Francis; [2021-01-21]
  Nyckelord :stadsutveckling; stadsplanering; segregation; ojämlikhet; entreprenöriell stadsutveckling; entreprenörsurbanism;

  Sammanfattning : Syfte:Den här studiens övergripande syfte är att undersöka vilka motiv politiska beslutsfattare har när de genomför satsningar på den fysiska miljön i socioekonomiskt utsatta stadsdelar.Teori:I studien tog jag avstamp i forskningen på samtida stadsplanering som visar att det finns ett entreprenöriellt förhållningssätt till stadsplanering som dominerar bland offentliga beslutsfattare (Harvey 1989; Sager 2011). LÄS MER

 2. 2. Förortens panoramavy. En geokritisk analys av modernitetsskildringen i Still av Hassan Loo Sattarvandi

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Rebecka O'Nils; [2021]
  Nyckelord :panoramavyn; förorten; moderniteten; Still; Hassan Loo Sattarvandi; geokritik; stadsplanering; miljonprogrammet; bildningsroman; bildningsresa; flanören; flanerande; monotoni; arbetarlitteratur; Stockholm; Hagalund; stadsskildringar; segregationn;

  Sammanfattning : Modernitet har ofta skildrats i litteraturhistorien med hjälp av en sammanbindning mellan panoramavy och bildningsresa. Ettsärskilt narrativ återkommer i sådana berättelser: protagonisten kämpar för att hitta genom storstadens myllrande gator, blir så småningom bekant med democh fullföljer därmed sin bildningsresa. LÄS MER

 3. 3. Värmereducerande grönstrukturer : hur kan gröna strukturer användas för att lindra den urbana värmeöeffekten?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Nils Vestlund; [2021]
  Nyckelord :gröna strukturer; värmeöeffekten; värmerelaterarad ohälsa; stadsklimat;

  Sammanfattning : Det här arbetet undersöker gröna strukturer som åtgärd för att motverka värmeöeffekten i svenska städer. Värmeöeffekten innebär att det urbana landskapets dygnsmedeltemperatur är högre än i omgivande ruralt landskap. LÄS MER

 4. 4. PARKERINGSPLANERING FÖR NYA TYPER AV FORDON : Utformningsförslag inom Västerås stad zon 1 för parkering av nya miljövänliga transportmedel

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Stefan Thunberg; Sofia Johansson; [2021]
  Nyckelord :Sustainability; sustainable parking; curbside; parking planning; traffic planning; bicycle; bicycle rack; autonomous driving; cargo bike; mobility management; Klimatet; miljövänliga; fordon; parkeringstal; cykel; lådcykel; elmopedbil; självkörande; utformning; parkering; bilpool; avlastningszoner; mobilitet; stadsplanering; framtiden; teknik; standardutformning; resa; garage; markparkering.;

  Sammanfattning : Purpose: This study aims to produce a design proposal of standard parkings for future environmentally friendly vehicles that can be used everywhere. It also submits a proposal for a part within Västerås city zone 1 where curbside car park can be replaced. LÄS MER

 5. 5. Lyckliga gatan du finns inte mer? : en studie av hur två svenska universitetsstäder förhåller sig till identitet i stadsplaneringen

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Lovisa Pettersson; [2021]
  Nyckelord :identitet; stadsplanering; kommunal planering; identity; cityplanning; municipality planning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka hur två svenska kommuner som liknar varandra diskuterar och förhåller sig till identitet i sin stadsplanering. För att uppfylla syftet har Lunds kommun och Uppsala kommuns översiktsplaner samt kommunala styrdokument studerats och analyserats. LÄS MER