Sökning: "stadsplanering"

Visar resultat 1 - 5 av 903 uppsatser innehållade ordet stadsplanering.

 1. 1. Prioriteringar i stadsbyggandet: En studie om Angereds Närsjukhus och den entreprenöriella stadsutvecklingens gränser

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Dorian Francis; [2021-01-21]
  Nyckelord :stadsutveckling; stadsplanering; segregation; ojämlikhet; entreprenöriell stadsutveckling; entreprenörsurbanism;

  Sammanfattning : Syfte:Den här studiens övergripande syfte är att undersöka vilka motiv politiska beslutsfattare har när de genomför satsningar på den fysiska miljön i socioekonomiskt utsatta stadsdelar.Teori:I studien tog jag avstamp i forskningen på samtida stadsplanering som visar att det finns ett entreprenöriellt förhållningssätt till stadsplanering som dominerar bland offentliga beslutsfattare (Harvey 1989; Sager 2011). LÄS MER

 2. 2. Värmereducerande grönstrukturer : hur kan gröna strukturer användas för att lindra den urbana värmeöeffekten?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Nils Vestlund; [2021]
  Nyckelord :gröna strukturer; värmeöeffekten; värmerelaterarad ohälsa; stadsklimat;

  Sammanfattning : Det här arbetet undersöker gröna strukturer som åtgärd för att motverka värmeöeffekten i svenska städer. Värmeöeffekten innebär att det urbana landskapets dygnsmedeltemperatur är högre än i omgivande ruralt landskap. LÄS MER

 3. 3. Delat färdrum : Hur tryggt och säkert färdas cyklister i ett delat färdrum med bussar ?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Mohammed Hamdan; [2021]
  Nyckelord :stadsplanering;

  Sammanfattning : Detta examensarbete analyserar hur cykel och buss delar ett gemensamt färdrum.. Liknande studier har genomförts i jämförelse mellan bil och buss , I detta examensarbete diskuteras en av dessa studier som utförts av Till Koglin. Att färdas på en cykel har sin charm, att känna den friska luften och se sig omkring. LÄS MER

 4. 4. Vid förändringens front : en designstudie av stadsrum i förändring.

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :John Ljungberg; [2021]
  Nyckelord :användarcentrerad design; byggarbetsplats; byggskede; byggtid; designstudie; offentliga rum; personas; stadsplanering; stadsutvecklingsprojekt; tillfällig arkitektur;

  Sammanfattning : Uppsatsen har syftat till att i en fallstudie undersöka den pågående byggnationen av Varbergstunneln och människors upplevelser av dess byggarbetsplats påverkan på angränsande stadsrum. Projektet inleddes i december 2019 och förväntas vara helt färdigställt år 2025. LÄS MER

 5. 5. Reglerande ekosystemtjänster i stadsplanering : En studie om hur svenska kommuner arbetar med reglerande ekosystemtjänster i planering av urbana miljöer

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Sanna Hansson; [2021]
  Nyckelord :ekosystemtjänster; reglerande ekosystemtjänster; resiliens; urban ekologi;

  Sammanfattning : För att hantera framtida klimatförändringar som väntas uppkomma i samband med en ökad urbanisering krävs ett proaktivt förhållningssätt till frågor som rör stadsplanering. Ekosystemtjänster är ett begrepp som på senare år har blivit alltmer etablerat inom fysisk planering, och anses utgöra en väsentlig del i arbetet att hantera utmaningar gällande ökade stadsmässiga förändringar. LÄS MER