Sökning: "stadsplanering"

Visar resultat 16 - 20 av 802 uppsatser innehållade ordet stadsplanering.

 1. 16. Gatan som rum & system

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Jonathan Lane; [2019]
  Nyckelord :streets; street; space; hierarchy; network; gata; gator; stadsplanering; gaturum; gatuhierarki;

  Sammanfattning : The streets are one of the most commonly used spaces of a city and most people would probably say that they know what a street is. However, at a second glance, streets could be quite complex spaces hosting sometimes co-existing and sometimes contradicting uses. LÄS MER

 2. 17. Hållbart resande och detaljplaneringens inverkan : En studie av kvarteret Runstenen i Gävle

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Erika Lindström; [2019]
  Nyckelord :Sustainable travel; sustainable development; urban planning; detailed planning; Hållbart resande; hållbar utveckling; stadsplanering; detaljplanering;

  Sammanfattning : Hållbart resande och mobilitet är viktig del av en hållbar utveckling för städer och samhällen både idag och i framtiden. Hållbar utveckling är också målet på både nationell och lokal nivå. Målen innebär en utveckling där det behöver ske en övergång till mindre biltrafik och mer hållbart resande. LÄS MER

 3. 18. Public place, female space : a proposed structure plan for Kihinani, Zanzibar which includes women in the planning process

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Hanna Axelsson; Louise Nederman; [2019]
  Nyckelord :urban planning; women; informal settlements; developing country; public space; Zanzibar; MFS;

  Sammanfattning : The urban population is rapidly expanding and Africa has the fastest growing population in the world. Zanzibar Town is the urban, densely populated area in Zanzibar, a semi-autonomous island state in Tanzania. During the last fifty years, the population has increased by 630% in the city. LÄS MER

 4. 19. Comparing machine learning methods for classification and generation of footprints of buildings from aerial imagery

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik

  Författare :Joakim Jerkenhag; [2019]
  Nyckelord :Machine Learning; Computer Vision; Region Convolutional Neural Network; Geographical Data; Aerial Imagery;

  Sammanfattning : The up to date mapping data is of great importance in social services and disaster relief as well as in city planning. The vast amounts of data and the constant increase of geographical changes lead to large loads of continuous manual analysis. LÄS MER

 5. 20. Innerstaden och externhandeln. En konflikt eller ett planeringsideal? : En komparativ fallstudie över politiska förhållningssätt till stadsplanering och handeln

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Anton Hall; Simon Sundell; [2019]
  Nyckelord :Fysisk planering; externhandel; stadskärna; planeringsideal; governance; konkurrens;

  Sammanfattning : Handeln har haft en betydande roll för stadens uppkomst och utveckling, idag är stadens många funktioner som karaktärisera staden som attraktiv med ett myllrande gatuliv. Men sedan bilens framfart har handelsområden etableras utanför stadens kärna som har möjliggjort en större kundkrets och ett större utbud. LÄS MER