Sökning: "stadsplanering"

Visar resultat 16 - 20 av 887 uppsatser innehållade ordet stadsplanering.

 1. 16. Den multifunktionella byggnadens roll i ett socialt hållbart kvarter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Andreas Olsson; Kajsa Spetz; [2020]
  Nyckelord :social sustainability; multifunctional; mixed use; maslow s hierarchy of needs; icon; arenastaden; spektrum; nya hovås; social hållbarhet; multifunktionell; mixed use; maslows behovstrappa; icon; arenastaden; spektrum; nya hovås;

  Sammanfattning : Denna studie handlar primärt om social hållbarhet som är ett stort och omfattande begrepp. I dagens stadsplanering används begreppet i ett bredare perspektiv. Studien har som syfte att fokusera mer ingripande på social hållbarhet för enskilda multifunktionella byggnader, genom att samla in kunskap om ämnet och belysa innebörden. LÄS MER

 2. 17. Digitala Tvillingar : Verklighet eller hype?

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Marcus Ruderer; Signe Stéen; [2020]
  Nyckelord :igital twin; hype; Industry 4.0; Internet of Things IoT ; Product Lifecycle Management PLM .; digital tvilling; hype; Industri 4.0; produktlivscykelhantering PLM ; Sakernas Internet IoT .;

  Sammanfattning : Digitala tvillingar har på de senaste åren blivit ett väldigt aktuellt och omtalat begrepp. I det här examensarbetet undersöks det om termen enbart är en hype eller om det faktiskt är verktyget för att utveckla olika branscher till något bättre. LÄS MER

 3. 18. Temporära platser : ett verktyg för invånare att utveckla sin närmiljö

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :John Lind; Anna Peterson; [2020]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; stadsplanering; medborgardialog; temporära platser; temporär användning; Jubileumsparken; Vänskapstorget;

  Sammanfattning : Temporära platser - alternativ användning av en plats under en begränsad tid - har under senaste åren varit ett sätt för planerare att snabbt tillgodose behovet av mötesplatser i stadens offentliga rum. Den starka urbaniseringen, ökade klyftor och klimatförändringar medför att behovet av inkluderande offentliga miljöer, som alla i staden har tillgång till, ökar. LÄS MER

 4. 19. Reglering av ekologisk hållbar utveckling i detaljplaner

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Simon Aspenberg; [2020]
  Nyckelord :Sustainability; ecological sustainability; sustainable development; detailed development plan; Hållbarhet; ekologisk hållbarhet; hållbar utveckling; detaljplan;

  Sammanfattning : En ökande befolkning kombinerat med en kraftig urbanisering gör att städer växer i snabb takt, både i världen i stort och här i Sverige. En växande befolkning ställer krav på ökat byggande och för att säkerställa goda förhållanden för framtida generationer är en hållbar stadsutveckling nödvändig. LÄS MER

 5. 20. BILTRAFIK INOM STADSPLANERING

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Sinan Faraj Sulaiman; [2020]
  Nyckelord :Stadsplanering; Bilism; Transportplanering; Helsingborg; Urban planning; Hållbar stad; Bilism och stadsplanering; Helsingborg H ; Mobilitet; Mobility management; Hållbar stad- och stadsutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att bidra till ökad kunskap och resonera kring biltrafikens potentiella negativa konsekvenser för stadsplaneringen inom flera svenska städer och med Helsingborg som exempel. I denna fallstudie presenteras bilens historia och uppkomst i Sverige och hur planeringen av de svenska städerna och samhället har präglats av biltrafiken. LÄS MER