Sökning: "stadsutveckling historia"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden stadsutveckling historia.

 1. 1. Soil, Sand and City

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Elias Allouche; [2021]
  Nyckelord :urban design; sustainable development; kibbutz; israel; ashdod; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Israel was officially declared as an independent state in 1948. A time when the modernistic ideology peaked around the globe, although it had been the dominant urban planning paradigm since the early 1920s. The large number of migrants moving to the newly formed nation stressed the need of rapid urban development. LÄS MER

 2. 2. BILTRAFIK INOM STADSPLANERING

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Sinan Faraj Sulaiman; [2020]
  Nyckelord :Stadsplanering; Bilism; Transportplanering; Helsingborg; Urban planning; Hållbar stad; Bilism och stadsplanering; Helsingborg H ; Mobilitet; Mobility management; Hållbar stad- och stadsutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att bidra till ökad kunskap och resonera kring biltrafikens potentiella negativa konsekvenser för stadsplaneringen inom flera svenska städer och med Helsingborg som exempel. I denna fallstudie presenteras bilens historia och uppkomst i Sverige och hur planeringen av de svenska städerna och samhället har präglats av biltrafiken. LÄS MER

 3. 3. Tågfärjeplan : ett gestaltningsförslag för en lekvänlig parkmiljö i Nyhamnen, Malmö

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Karin Serin; [2020]
  Nyckelord :barn; genius loci; gestaltning; karaktär; identitet; lekmiljö; nyhamnen; platsidentitet;

  Sammanfattning : Detta examensarbete tar avstamp i den stadsutveckling som planeras för Nyhamnen i Malmö. Målet med arbetet är att gestalta ett framtida parkområde, beskrivet i Malmö stads översiktsplan, där platsens befintliga karaktär ska tas tillvara. Ett viktigt tema för arbetet är att parken också ska kunna nyttjas för lek. LÄS MER

 4. 4. Att bygga sin omgivning - Östersunds identitetsskapande och självpresentation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Linnéa Johansson; Damir Skajko; [2019-05-16]
  Nyckelord :Östersund; democracy; history; urban development; marketing; demokrati; historia; stadsutveckling; marknadsföring;

  Sammanfattning : Målet med vår kandidatuppsats är att ge läsaren en inblick i Östersunds arbete med stadsutveckling och om kommunen förhåller sig till arbetet på ett demokratiskt och välfärdsinriktat sätt eller ej, samt hur staden förhåller sig till sin historia. Vår centrala forskningsfråga behandlar vilken identitet staden har skapat sig genom sin marknadsföring. LÄS MER

 5. 5. Blasieholmsudden får liv på nytt : ett gestaltningsförslag och analys baserat på teorier för hållbar stadsutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Linnéa Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Blasieholmen; Blasieholmsudden; Hållbar stadsplanering; PEBOSCA; Jan Gehl; Gestaltning; Stockholm;

  Sammanfattning : Hållbar stadsplanering är en nyckelfaktor i arbetet för en hållbar framtid. För att förstå vad som är hållbar stadsplanering är det av stor vikt att förstå hur människor använder städer, vilka faktorer som gör platser i städerna uppskattade, fulla med liv och hållbara. LÄS MER