Sökning: "stadsutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 585 uppsatser innehållade ordet stadsutveckling.

 1. 1. ODLING I DEN URBANA MILJÖN - En kvalitativ studie om stadsodlingens funktion och roll i den hållbara stadsutvecklingen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Joel Böhm; [2021-02-08]
  Nyckelord :Stadsutveckling; Stadsodling; Hållbarhet; Ekosystemtjänster; Markanvändning;

  Sammanfattning : Urbanization as a trend is still ongoing and facing cities with challenging circumstances ofhow to develop in line with a sustainable development. The discussion of how to developurban areas in line with a sustainable development are broad and include a variety of activitiesand areas. LÄS MER

 2. 2. Prioriteringar i stadsbyggandet: En studie om Angereds Närsjukhus och den entreprenöriella stadsutvecklingens gränser

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Dorian Francis; [2021-01-21]
  Nyckelord :stadsutveckling; stadsplanering; segregation; ojämlikhet; entreprenöriell stadsutveckling; entreprenörsurbanism;

  Sammanfattning : Syfte:Den här studiens övergripande syfte är att undersöka vilka motiv politiska beslutsfattare har när de genomför satsningar på den fysiska miljön i socioekonomiskt utsatta stadsdelar.Teori:I studien tog jag avstamp i forskningen på samtida stadsplanering som visar att det finns ett entreprenöriellt förhållningssätt till stadsplanering som dominerar bland offentliga beslutsfattare (Harvey 1989; Sager 2011). LÄS MER

 3. 3. Vid förändringens front : en designstudie av stadsrum i förändring.

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :John Ljungberg; [2021]
  Nyckelord :användarcentrerad design; byggarbetsplats; byggskede; byggtid; designstudie; offentliga rum; personas; stadsplanering; stadsutvecklingsprojekt; tillfällig arkitektur;

  Sammanfattning : Uppsatsen har syftat till att i en fallstudie undersöka den pågående byggnationen av Varbergstunneln och människors upplevelser av dess byggarbetsplats påverkan på angränsande stadsrum. Projektet inleddes i december 2019 och förväntas vara helt färdigställt år 2025. LÄS MER

 4. 4. Soil, Sand and City

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Elias Allouche; [2021]
  Nyckelord :urban design; sustainable development; kibbutz; israel; ashdod; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Israel was officially declared as an independent state in 1948. A time when the modernistic ideology peaked around the globe, although it had been the dominant urban planning paradigm since the early 1920s. The large number of migrants moving to the newly formed nation stressed the need of rapid urban development. LÄS MER

 5. 5. Den Gröna staden som mål : En analys över beaktandet av Stockholm stads grönstruktur under rådande förtätningsideal

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Fanny Gunnarsson; [2021]
  Nyckelord :Urban; Grönstruktur; Förtätning; Stockholm; Stadsplanering;

  Sammanfattning : Grönstruktur är en väsentlig del av stadens helhetsintryck och bidrar till livskvaliteten för invånarna på många sätt. Förtätningsstrategier skapar emellertid ett komplext förhållande mellan stadsutveckling och bevarandet av såväl kvaliteten som kvantiteten av stadens grönstruktur. LÄS MER