Sökning: "stadsutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 618 uppsatser innehållade ordet stadsutveckling.

 1. 1. Stadsutveckling och gentrifieringsproblematik i områden med kulturhistorisk bebyggelse -Med Gårda som fallstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Oliva Halldin; [2021-06-15]
  Nyckelord :Gentrification; urban development; cultural heritage;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktningmot bebyggelseantikvarisk verksamhet2021, 180 hpGrundnivå2021:14.... LÄS MER

 2. 2. ODLING I DEN URBANA MILJÖN - En kvalitativ studie om stadsodlingens funktion och roll i den hållbara stadsutvecklingen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Joel Böhm; [2021-02-08]
  Nyckelord :Stadsutveckling; Stadsodling; Hållbarhet; Ekosystemtjänster; Markanvändning;

  Sammanfattning : Urbanization as a trend is still ongoing and facing cities with challenging circumstances ofhow to develop in line with a sustainable development. The discussion of how to developurban areas in line with a sustainable development are broad and include a variety of activitiesand areas. LÄS MER

 3. 3. Prioriteringar i stadsbyggandet: En studie om Angereds Närsjukhus och den entreprenöriella stadsutvecklingens gränser

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Dorian Francis; [2021-01-21]
  Nyckelord :stadsutveckling; stadsplanering; segregation; ojämlikhet; entreprenöriell stadsutveckling; entreprenörsurbanism;

  Sammanfattning : Syfte:Den här studiens övergripande syfte är att undersöka vilka motiv politiska beslutsfattare har när de genomför satsningar på den fysiska miljön i socioekonomiskt utsatta stadsdelar.Teori:I studien tog jag avstamp i forskningen på samtida stadsplanering som visar att det finns ett entreprenöriellt förhållningssätt till stadsplanering som dominerar bland offentliga beslutsfattare (Harvey 1989; Sager 2011). LÄS MER

 4. 4. Klimatfrågan inom Business Improvement Districts

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Jessie Westerberg; Ellinor Nyström; [2021]
  Nyckelord :Business Improvement Districts; BID; klimatorienterad stadsutveckling; klimataspekter; offentlig-privat samverkan.;

  Sammanfattning : In 2009, a new form of model was introduced in Sweden; Business Improvement Districts - BID. The model enables collaboration between the public and the private sector and has in several places managed to achieve social and economic success. LÄS MER

 5. 5. Identifiering och värdering av kulturella ekosystemtjänster i urban miljö

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Vendela Andersson; [2021]
  Nyckelord :cultural ecosystem services; urban ecosystem services; valuation; tool; sustainable urban planning; kulturella ekosystemtjänster; urbana ekosystemtjänster; värdering; verktyg; hållbar stadsutveckling; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to discuss and explore how cultural ecosystem services are identified and valued within a Swedish municipal urban planning context, which services are specifically of interest and how the identification and valuation are used. The paper will analyze identification tools provided by public organizations and consultants. LÄS MER