Sökning: "stadsutvecklingsprojekt."

Visar resultat 1 - 5 av 92 uppsatser innehållade ordet stadsutvecklingsprojekt..

 1. 1. A investigative study of social security in Hammarby Sjöstad

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Hawber Garib; [2023]
  Nyckelord :Security; urban planning; water; energy efficiency; service; accessibility; Trygghet; stadsplanering; vatten; energieffektivitet; service; tillgänglighet.;

  Sammanfattning : The conducted study has illuminated and examined Hammarby Sjöstad district administration's strategic use of the concept of "security" as a central part of their overall sustainability efforts. Hammarby Sjöstad, a prominent neighborhood in Stockholm, has established itself as an exemplary example of how urban development can integrate sustainability, environmental awareness, and quality of life. LÄS MER

 2. 2. Finns tid för dialog? : En studie om medborgares demokratiska position i städer som expandear

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Kristian Rosenberg; [2023]
  Nyckelord :Medborgardeltagande; Medborgardialog; demokrati; bolagisering; samhällsbyggnadsprocessen; legitimitet; exploateringsbolag; stadsbyggnadsförvaltning;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om hur medborgarens demokratiska position i samhällsbyggnadsprocessen påverkas beroende på valet av organisationsform i staden som expanderar. I denna studie har två städers stadsbyggnadsförvaltningar i kontrast till kommunala exploateringsbolag studerats utifrån två stadsutvecklingsprojekt. LÄS MER

 3. 3. Understanding Liveability in Danish Urban Water Management & Planning: A study of implementing the principles of Water Wise Cities in Marienlyst

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Mikael Gustavsson; [2023]
  Nyckelord :Liveability; Water Wise Cities; Water Sensitive Urban Design; Aarhus; Denmark; Liveability; Water Wise Cities; Water Sensitive Urban Design; Aarhus; Danmark;

  Sammanfattning : This thesis investigates the implementation of new urban water management and planningapproaches in Denmark, with a specific focus on integrating solutions for extreme rainfallevents and enhancing livability. The study explores the Principles of Water Wise Cities as aframework for incorporating these aspects through Water Sensitive Urban Designs (WSUD). LÄS MER

 4. 4. Urbanitet & stadsliv : Ett gestaltande arbete kring att främja en levande stad

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Rasmus Olin Pape; [2023]
  Nyckelord :Urbanitet; Stadsliv; Fysisk planering; Göteborg;

  Sammanfattning : Staden är en central plats i våra vardagliga liv. Samlingen av människor, funktioner och verksamheter skapar en närhet vilket gör staden till en knutpunkt för både sociala, ekonomiska och kulturella utbyten. LÄS MER

 5. 5. Medborgardialogen - ett faktiskt inflytande? : En studie om makt i projektet Sigtuna stadsängar

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema teknik och social förändring

  Författare :Jonna Dohn; Lilly Ekroth; [2023]
  Nyckelord :citizen dialogue; citizen participation; citizen influence; communicative planning; power; medborgardialog; medborgardeltagande; medborgarinflytande; kommunikativ planering; makt;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker hur makt kan förskjutas till medborgarna och ge verkligt inflytande. Forskning visar att makt finns inom planeringsprocessen och det behövs tas i beaktande för att skapa verkligt inflytande. LÄS MER