Sökning: "stadsväv"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet stadsväv.

 1. 1. Spånga stadshus

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Einar Stenberg; [2020]
  Nyckelord :Spånga; City hall; concrete; translucent; contemporary architecture;

  Sammanfattning : Spånga är en liten förort till Stockholm med totalt 20 000 invånare. Till största del är spånga ett kluster av olika villaområden som tillsammans knyts samman av ett mindre centrum vars plan växt fram från Spånga station. Spånga centrum har en lummig småstadskaraktär. LÄS MER

 2. 2. Spånga Stadshus : - En formalistisk undersökning i en känslig miljö

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektonisk gestaltning

  Författare :Einar Palmberg Strengbom; [2020]
  Nyckelord :Arkitektur; Spånga; Stadshus; Glas; Betong; Formallism;

  Sammanfattning : Spånga är en liten förort till Stockholm med totalt 20 000 invånare. Till största del är spånga ett kluster av olika villaområden som tillsammans knyts samman av ett mindrecentrum vars plan växt fram från Spånga-station. Spånga-centrum har en lummig småstadskaraktär. LÄS MER

 3. 3. Strängnäs City Hall

  Magister-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Jim Andersson; [2019]
  Nyckelord :Strängnäs; Stadshall; Arkitektur;

  Sammanfattning : Strängnäs är en småstad inte helt lik vad som helst, man kan fortfarande se hur de historiska lagren påverkat och än idag påverkar stadens bebyggelse. Hur Domkyrkan, stadens allra tydligaste urbana artefakt bidragit till en våg av byggnader i det kanske självklara materialet tegel, men även i det minst lika vackra ”fattigmansteglet”, falu rödfärg. LÄS MER

 4. 4. Att skapa plats för mörker och natthimlen : belysning och människan i stadens nattlandskap

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Annika Lövemyr; [2018]
  Nyckelord :natthimlen; belysning; mörker; nattlandskap; ljusföroreningar; stjärnhimlen;

  Sammanfattning : Urbant mörker är något som är svårt att finna idag. Mörker är dock komplext då det tolkas olika på grund av skiftande förutsättningar. Mycket beror på hur synintrycken tolkas, men upplevelsen formas också av personliga erfarenheter. Detta gör att mörker kan erbjuda såväl intressanta upplevelser som vara en källa till otrygghet. LÄS MER

 5. 5. Urban design och dess roll i utvecklingen av mindre tätorter - En platsanalys av Markaryds centrum

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Louise Holmström; Martina Kleregård; [2018]
  Nyckelord :Urban design; Stadsväv; Trafikhierarki; Gränssnitt; Typologi; Territoriell appropriation; Stadsmöblering; Gatuliv; Urban tissue; Traffic hierarchy; Interfaces; Typology; Territorial appropriation; Urban furnishing; Street life;

  Sammanfattning : Urban design handlar om den byggda miljöns utformning som är nära sammankopplad med det sociala livet på gatorna. Den urbana designen är därför viktig i utvecklingen av städer. Studien är en fallstudie som utgörs av en platsanalys av stationssamhället Markaryd. LÄS MER