Sökning: "stafettläkare"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet stafettläkare.

 1. 1. Kontinuitet och hyrläkare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Kristian Sundgren; [2019]
  Nyckelord :kontinuitet; primärvård; hyrläkare; stafettläkare; regioner; landsting; Business and Economics;

  Sammanfattning : Under senare tid har bristande patient-läkarkontinuitet uppmärksammats allt mer i debatter, nyhetsartiklar och myndighetsrapporter. Samtidigt redovisar landstingen och regionerna allt större utgifter för hyrpersonal i vården. LÄS MER

 2. 2. Varför tar Sveriges läkare emot så få patienter? : Tre empiriska studier om läkare som har svaga eller inga gränser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Nick Antti; Jonathan Köhler; [2017]
  Nyckelord :Läkarbrist; stafettläkare; hälso- och sjukvård; landsting; administration; New Public Management; styrning; effektivitet; kultur; belöningssystem; arbetstillfredsställelse; mål; återkoppling; utmattning;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to explicate and explain deficiencies in the health care system in Sweden, leading to inefficiency amongst the medical doctors. The health care system is mostly financed by the public (i.e., taxes). LÄS MER

 3. 3. Att bli tagen på allvar : En studie i uppfattningar och erfarenheter av privata och offentliga hälsocentraler

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Adam Sundqvist; [2017]
  Nyckelord :vårdgivare; hälsocentral; uppfattning; erfarenhet; läkare;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate why informants chose a private caregiver. To conduct the study, I investigated individuals' perceptions and experiences of public and private health providers and the prominent factors that lead to individuals switching to a private health provider. LÄS MER

 4. 4. Vårdcentralens arbetssätt för en attraktiv arbetsplats

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Kerstin Hedin; Carolina Larsson; [2015]
  Nyckelord :leadership; primary care; relay doctors; implicit contract; ledarskap; primärvård; stafettläkare; implicita kontraktet;

  Sammanfattning : Ett ämne som är återkommande i medier är användningen av stafettläkare. Ämnet är aktuellt och enligt oss outforskat. Denna studie har genomförts för att ge en inblick av vårdcentralens ledning och sätt att arbeta för att vara en attraktiv arbetsplats. LÄS MER

 5. 5. Stafettläkare - Räddaren i Nöden?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :André Egnell; [2014]
  Nyckelord :Swedish healthcare; rental doctors; employment agencies; labor market; work environment; Stafettläkare; Hyrläkare; bemanning; hälso-sjukvård; arbetsmiljö; arbetsrätt; arbetsmarknad; primärvård;

  Sammanfattning : During a long period of time, rental doctors have created a vast debate in Sweden. Currently, there is a shortage of doctors working in Sweden and to guarantee the lawful right to healthcare of high quality the counties must hire doctors through employment agencies. LÄS MER