Sökning: "staff appraisals"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden staff appraisals.

 1. 1. Försvarsmaktens personaltjänst i svallvågor : En studie med bäring på medarbetarsamtalet i marinen

  Kandidat-uppsats, ;

  Författare :Patrik Lindgren; Carl Lönnqvist; [2019]
  Nyckelord :staff appraisals; executives; HR-management; bureaucracy; organisational theory; medarbetarsamtal; utvecklingssamtal; chef; Försvarsmakten; byråkrati; organisationsteori;

  Sammanfattning : I svallvågorna efter det senaste decenniets omstruktureringar och omorganisationer har ansvaret för stora delar av innehållet i personaltjänsten inom Försvarsmakten transformerats. Detta är utgångspunkten för vår induktiva studie genom intervjuer av chefer i marinen, deras erfarenheter och förutsättningar i att kunna effektuera medarbetarsamtalets resultat i form av utvecklingsplaner. LÄS MER

 2. 2. Hjälp, var tog kunskapen och kompetensen vägen? : En fallstudie av Svea Hovrätt och Uppsala Kommuns arbete med att kompetenssäkra verksamheten

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Jonathan Thersthol; Eskil Höglund; [2019]
  Nyckelord :Secure competence; Competence development actions; Share knowledge; Retain knowledge; Knowledge loss; Staff turnover.; Kompetenssäkra; Kompetensutveckling; Kunskapsdelning; Kunskapsbevarande; Kunskapsförlust; Personalomsättning.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att bidra till en djupare förståelse över hur organisationer arbetar med att kompetenssäkra verksamheten och hantera kunskapsförlust till följd av personalomsättning. Den här undersökningen utgörs av en fallstudie av Uppsala kommun och Svea Hovrätt och har en kvalitativ ansats. LÄS MER

 3. 3. Jämställdhet på byggarbetsplatsen : Social hållbarhet ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Amra Lukac; Sigrid Gustavsson; [2018]
  Nyckelord :Social sustainability; equality; gender; management systems; macho culture; Social hållbarhet; jämställdhet; genus; ledningssystem; machokultur;

  Sammanfattning : Purpose: Mixed gender groups perform better, this makes the construction business more effective. Statistically speaking, there is no gender equality in the construction industry. LÄS MER

 4. 4. Utvecklingssamtal - när det fungerar som bäst! : En undersökning om hur utvecklingssamtal på ett teknikföretag uppfattas och kan utvecklas.

  Master-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE)

  Författare :Zainab Marrakchi; [2014]
  Nyckelord :Utvecklingssamtal; professionella samtal; lärande i arbetslivet;

  Sammanfattning : Utvecklingssamtal mellan chefer och medarbetare har en central roll på svenska arbetsplatser (Lindgren, 2001). Idag ses medarbetaren från Human Resources Managements perspektiv mer som en tillgång att värna om än en kostnad. LÄS MER

 5. 5. Medarbetarsamtal : -en studie om medarbetarsamtalets betydelse som verktyg för utveckling inom offentligsektor

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Anders Larsson; Åsalill Olsson; [2010]
  Nyckelord :Leadership; performance appraisals; leadership styles; leader behavior; leader; Medarbetarsamtal;

  Sammanfattning :  Performance appraisals- a study of the performance appraisals significance as a tool for development in the public sector.Anders Larsson and Åsalill OlssonPerformance appraisals have been given a central role in leading businesses in the public sector and are seen as a tool to create development opportunities and achieve better results. LÄS MER