Sökning: "staffing and recruitment industry"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden staffing and recruitment industry.

 1. 1. Artificiell intelligens i rekryteringsprocessen : En kvalitativ studie om rekryterares perception

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Patric Lundgren; Christofer Wiechert; [2019]
  Nyckelord :AI; Artificial Intelligence; Recruitment Process; Recruiting Approaches; Staffing Agencies; AI; Artificiell Intelligens; Rekryteringsprocessen; Rekryteringsansatser; Bemanningsföretag;

  Sammanfattning : Fenomenet Artificiell intelligens (AI) är en högaktuell teknik som appliceras på flera olika områden inom samhället. Inom HR-arbetet kan rekryteringsprocessen baseras på AI-teknik och stora delar kan komma att automatiseras. LÄS MER

 2. 2. Rekrytering och sociala medier : Det sociala ansvaret

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Robin Pettersson; Philip Nothall; [2019]
  Nyckelord :Social media; recruitment; responsibility; valued information; Sociala medier; rekrytering; ansvarstagande; värdera information;

  Sammanfattning : Utbredningen av sociala medier är markant och endast en minoritet av befolkningen finns inte med på sociala medier i någon form. Detta skapar värdefull information som bland annat används av organisationer och rekryterare för att skapa sig en bild om och riskminimera nästa rekrytering. LÄS MER

 3. 3. Thai local brokers in the Swedish berry industry : Roles and positions across time and space

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för geografi

  Författare :Peter van Eerbeek; [2019]
  Nyckelord :migration; labour; broker; precarity; intermediaries; berry; industry; Thailand; Sweden; precarity; mobility; seasonal work; debt;

  Sammanfattning : Over the last decade, each year 2500 - 6000 Thai go to Sweden to work as berry pickers during the berry season via a regulated system of temporary work permits. Bangkok-based staffing agencies rely on the networks of local brokers to recruit workers in Thailand’s more peripheral northeastern Isan region, as part of the larger migration industry in Thailand. LÄS MER

 4. 4. Varför arbetar tjänstepersonal övertid? : En kvantitativ studie på tjänstepersonal som inte erhåller extra övertidsersättning i rekryterings- och bemanningsbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Psykologi; Högskolan i Gävle/Psykologi

  Författare :Alice Brinkhagen; Julia Strömberg; [2018]
  Nyckelord :overtime hours; work demands; harmonious passion; obsessive passion; work motives; övertid; arbetskrav; harmonisk passion; manisk passion; arbetsmotiv;

  Sammanfattning : Studien syftade till att undersöka anledningar till att tjänstepersonal utan extra övertidsersättning arbetar övertid inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Prediktorerna arbetskrav, arbetets plats i ens liv, inre och yttre arbetsmotivation samt harmonisk och manisk passion för arbetet undersöktes mot utfallsvariabeln övertidstimmar. LÄS MER

 5. 5. Kvalitet i bemanningsbranschen : En kvalitativ fallstudie om ISO-kvalitetsstandarder i bemanningsföretag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Maria Roumeliotis; Patrik Persson; [2018]
  Nyckelord :Quality; legit imacy; customer satisfaction; ISO; TQM; quality assurance systems; quality management; quality standards; kvalitet; legitimitet; kundnöjdhet; ISO; TQM; kvalitetssäkringssystem; kvalitetsledning; kvalitetsstandard;

  Sammanfattning : Background: Due to increased demands that staffing companies should be quality certified according to ISO, the concept of quality has gotten a whole new meaning. This has resulted in customer satisfaction being the primary focus in the staffing industry. LÄS MER