Sökning: "stage-fright"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet stage-fright.

 1. 1. Hjälp! Det pirrar i hela kroppen! : En diskursanalytisk studie om musiklärares syn på och arbete med nervositet och scenskräck i undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Elin Zampieri; [2020]
  Nyckelord :music performance anxiety; nervous; stage fright; performance anxiety; discourse psychology; focus groups; music performance anxiety; nervositet; scenskräck; prestationsångest; diskurspsykologi; fokusgrupper;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur musiklärare inom musikskola, gymnasiet och högskola ser på och arbetar med nervositet och scenskräck i undervisning. Studiens teoretiska grund utgörs av diskurspsykologi. LÄS MER

 2. 2. "Att göra ett litet fel är faktiskt inte hela världen." En tematisk analys av sex klassiska musikers perspektiv på prestationsångest

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Emma Holmgren; [2020]
  Nyckelord :music performance anxiety; stage-fright; music performance; western classical music; cultural factors; mental strategies; thematic analysis; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of the study was to reach a greater understanding of the performance anxiety of classical musicians in connection with musical performances. Semi-structured interviews were conducted with six individuals who had an ongoing or completed classical music education at university level. In a thematic analysis, seven themes were identified. LÄS MER

 3. 3. Overcoming stage fright starting in the practice room

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för klassisk musik

  Författare :Liisi Metsvahi; [2019]
  Nyckelord :stage fright; performance anxiety; mental training; mindfulness; orchestral excerpts; performance quality;

  Sammanfattning : The purpose of this research is to overcome stage fright through different techniques of thorough preparation in the practice room. The main methods discussed are mindfulness and mental training. LÄS MER

 4. 4. Scenskräck och prestationsångest: En studie om hur musiklärare kan förebygga scenskräck och prestationsångest i grundskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Elin Christensson; [2018]
  Nyckelord :scenskräck; prestationsångest; stress; mentalisering; utbildningsvetenskap; musikpedagogik; Stage fright; performance anxiety; mentalization; Educational Science; Music Education; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Föreliggande studie handlar om scenskräck och prestationsångest, ett problem som blir allt större i dagens samhälle där kraven ökar. Studien syftar till att uppmärksamma hur nervositet inför framträdanden utgör ett problem också i grundskolan, samt ge råd till grundskollärare hur man kan arbeta förebyggande för att undvika att scenskräck och prestationsångest uppstår. LÄS MER

 5. 5. PrePresentia : An appealing way to turn stage fright into stage delight

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Christopher Henriksson; [2017]
  Nyckelord :Hälsoteknik; Utvecklingsingenjör; PrePresentia;

  Sammanfattning : Vi har alla varit nervösa inför en muntlig presentation. Detta gäller allt från korta grupparbeten i grundskolan till Examensarbeten på Högskolan, eller ännu större i arbetslivet. Att vara måttligt nervös är önskvärt, då vi människor presterar bäst när vi är lite spända. LÄS MER