Sökning: "staging"

Visar resultat 11 - 15 av 77 uppsatser innehållade ordet staging.

 1. 11. Han finns bland skulpturerna : Om Bror Marklunds verkstad på Örnsköldsviks museum

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Diana Vallgren; [2018]
  Nyckelord :Autenticitet; kulturarv; Bror Marklund; personmuseum; ateljémuseum;

  Sammanfattning : This Bachelor´s thesis examines Bror Marklunds (1907-1977) workshop, as a museum created around one person and how a museum creates authenticity in a studio museum like this one. Marklund was one of the most merited sculptor artists in Sweden around the 40´s, until the 70´s. LÄS MER

 2. 12. Bilden som röst för ett rop på hjälp : En semiotisk bildanalys av svenska pressbilders iscensättning av folkmordet på den kurdiska befolkningen i Irak 1988

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping

  Författare :Niclas Stavhagen; [2018]
  Nyckelord :: History; Media History; Genocide; Image analysis; Semiotics; Kurds; Kurdistan; Operation Anfal; Historia; Mediahistoria; Folkmord; Bildanalys; Semiotik; Kurder; Kurdistan; Operation Anfal;

  Sammanfattning : An important starting point for the thesis is the enormous importance of photography as a source for historical research. Earlier in history, this approach has not been obvious among many historians, but recent decades’ new trends have emerged that have changed the attitude towards the image as historical source. LÄS MER

 3. 13. Värmeöverföring mellan två zoner i en bubblande fluidiserad bädd

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för Energivetenskaper

  Författare :Christian Stigsson; [2018]
  Nyckelord :Heat transfer; fluidized beds; multi-staging; Eulerian-Eulerian two-fluid; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In this Master's thesis, the heat transfer between two zones in a bubbling fluidized bed and the resultant temperature field were examined using a laminar Eulerian-Eulerian two-fluid model in computational fluid dynamics. The purpose was to estimate the thermal potential to multi-stage a combined heat and power boiler by integration therein of a communicating gasification reactor, which utilizes heat from the combustion, and to analyze how different construction parameters influence the homogeneity of the gas temperature field. LÄS MER

 4. 14. Användbarheten av diffusionsviktade sekvenser vid MRT för att påvisa uteruscancer En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Anna Sveder; Martin Lindberg; [2018]
  Nyckelord :Uterus cancer; diffusion-weighted imaging; sensitivity; specificity; diagnostic accuracy; ADC; b-value.; Uteruscancer; diffusionsviktad MRT; sensitivitet; specificitet; diagnostisk noggrannhet; ADC; b-värde.;

  Sammanfattning : Inledning: Uteruscancer är den sjätte vanligaste cancerformen hos kvinnor i världen. Ny forskning pekar på att diffusionsviktad magnetresonanstomografi (MRT) kan vara en tillförlitlig undersökningsmetod för att detektera patologiska förändringar i uterus. LÄS MER

 5. 15. Automated Rodent Sleep Analysis with Modern Machine Learning Methods

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Damien Jones; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sleep staging is the use of electrophysiological signals to determine the quality and architecture of sleep in an animal. Currently, to achieve this, researchers manually classify contiguous sections of electroencephalographic and electromyographic signals into defined sleep modes or stages. This is a slow and laborious process. LÄS MER