Sökning: "staging"

Visar resultat 11 - 15 av 87 uppsatser innehållade ordet staging.

 1. 11. Formell catwalk eller 2000-talets spektakel? : En studie om förändringen av Chanels modevisningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för modevetenskap

  Författare :Sofia Canevaro; [2019]
  Nyckelord :Chanel; fashion show; spectacle; value; identity; theatre; market; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : This bachelor thesis analyzes how the fashion house Chanel has been through a transformation in the concept of fashion shows, by analyzing six different video recordings of shows between 1994 and 2018. Caroline Evans describes today’s fashion shows as spectacles that no longer have the purpose of marketing for increased sales but rather a need to entertain the audience by theatrical performances. LÄS MER

 2. 12. Classifying Liver Fibrosis Stage Using Gadoxetic Acid-Enhanced MR Images

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för medicin och hälsaLinköpings universitet/Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering, CMIV

  Författare :Yi Cheng Lu; [2019]
  Nyckelord :MR images; CNN; Deep Learning; Liver Fibrosis;

  Sammanfattning : The purpose is trying to classify the Liver Fibrosis stage using Gadoxetic Acid-EnhancedMR Images.  In the very beginning, a method proposed by one Korean group is being examined and trying to reproduce their result. However, the performance is not as impressive as theirs. Then, some gray-scale image feature extraction methods are used. LÄS MER

 3. 13. Staging Appeal? A longitudinal study of the Sweden Democrat's programmatic development, between 1989 and 2014

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Malin Bredenberg; [2019]
  Nyckelord :The Sweden Democrats; Populist Radical Right; ideological appeal; programmatic profiles; stages of party development; supply theory; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Can the Sweden Democrats (SDs) be accountable for their own success? If so, how can it be explained over time? This study sets out to measure the ideological appeal of the SDs and explain it via three stages of party development. Ideological appeal is conceptualised using saliency theory and explained via supply theory that centres on the behaviours of the SDs to win votes. LÄS MER

 4. 14. En mer queer stadsplanering : En studie av strategier för mer inkluderande rum

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Rasmun Näsman; [2019]
  Nyckelord :Queer; Heteronormativity; Cisnormativity; Spatial practice; Architecture;

  Sammanfattning : Städer är präglade av värderingar och politiska ideal, och genom sin utformning bidrar de till befästande och upprätthållande av normer. Offentliga miljöer uppmuntrar, likt staden som helhet, till ett för samhället önskvärt beteende hos stadens användare. LÄS MER

 5. 15. Samtal i trä

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk

  Författare :Sanna Lindholm; [2018-08-16]
  Nyckelord :Konsthantverk; smyckekonst; trä;

  Sammanfattning : In this text you will follow the work and methods I used in my MA project Wooden talks, safe terrain and tangled situations.Wooden talks is a installation of abstract shapes in meeting with figurative ones. LÄS MER