Sökning: "staging"

Visar resultat 16 - 20 av 77 uppsatser innehållade ordet staging.

 1. 16. Rummet och lärande : En studie om iscensättning i en studiemiljö för vuxna

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Lizette Yago; [2018]
  Nyckelord :Staging; spatial design; flexible; Learning Center; learning environment; Iscensättning; rumslig gestaltning; flexibel; lärcentrum; lärandemiljö;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är en studie skrivet inom informationsdesign med inriktning mot rumslig gestaltning. Arbetet handlar om hur design av iscensättning kan förmedla funktioner och bidra till ett flexibelt rum i en lärandemiljö för vuxna. LÄS MER

 2. 17. Sägen som modell till handling. Mannen, graven och sägnen: En studie om Falks grav

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Sandra Bjärenberg; [2017-06-27]
  Nyckelord :Folklore; Grave; Legend; Legend tripp; Ritual; Tradition;

  Sammanfattning : In the woods of Hökensås, in the province of Västergötland, lies a grave. The grave belongs to Jonas Falk who was executed in the year 1855 for robbery and manslaughter. Falk was buried in unbridled soil but some time after the execution somebody marked the grave with a cross. LÄS MER

 3. 18. Inkluderande musiksessioner, specialpedagogik i musik

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Anna Petersson; Elin Trygg; [2017]
  Nyckelord :Förskola; Musik; Musikdidaktik; Musiksessioner; Specialpedagogik; Inkludering; Dilemmaperspektivet;

  Sammanfattning : This study addresses the problem of how preschool teachers deal with children's differences but at the same time steer towards specific knowledge. The purpose of the following qualitative study, which is implemented as a student-initiated formative development work, is to investigate and analyze music sessions with music as goal, planned and implemented based on a didactic and special educational perspective focusing on the inclusion of all children. LÄS MER

 4. 19. Iscensätta övning : gitarrlärares iscensättande av övningsstrategier på enskilda gitarrlektioner

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Hampus Lundgren; [2017]
  Nyckelord :guitar; lessons; education; staging; practice; strategy; multimodality; design; gitarrundervisning; undervisningssituationer; iscensättande; övningsstrategier; multimodalitet; design.;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka och analysera hur gitarrlärare iscensätter övningsstrategier i enskild undervisning på gymnasial nivå eller motsvarande. I studien har ett multimodalt och designteoretiskt perspektiv använts. LÄS MER

 5. 20. Revisorers förhandlingsstrategier : En kvantitativ studie av hur klientens karismatiska ledarskap påverkar revisorns val av förhandlingsstrategi

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Erika Bergström; [2017]
  Nyckelord :auditor; negotiation strategy; charismatic leadership; client relationship; revisor; förhandlingsstrategi; karismatiskt ledarskap; klientrelation;

  Sammanfattning : Syfte: Studien syftar till att undersöka hur valet av revisorns initiala förhandlingsstrategi påverkas av det karismatiska ledarskapet utövat av klientens CFO. Studiens forskningsfrågor berör även vilka förhandlingsstrategier som är det mest sannolika att revisorn väljer att tillämpa när klientens CFO upplevs som karismatisk. LÄS MER