Sökning: "staging"

Visar resultat 21 - 25 av 77 uppsatser innehållade ordet staging.

 1. 21. Kvinnorna i Lysistrate : De underliggande strukturerna och syftet bakom Aristofanes framställning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Felicia Vikblad; [2016]
  Nyckelord :Aristofanes; Lysistrate; kvinnor; strukturer; genus; politik i Athen; sociala normer;

  Sammanfattning : 411 BC during the festival in Lenaia in Athens, in the end stages of the Peloponnesian war, Aristophanes’ comedy Lysistrate was played on stage for the first time. Despite the fact that the Athenian woman didn’t have a voice in the public sphere, she not only dominates the story in the play, but also became the focus of the audience through the staging of the play. LÄS MER

 2. 22. Hjälp! Var är min capo? : En observationsstudie om transponering på piano

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier

  Författare :Håkan Bjuvenstedt; [2016]
  Nyckelord :transcribing; transposing; jazz; design theory; logbook; video documentation; transkribering; transponering; jazz; designteori; loggbok; videodokumentation;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utifrån ett designteoretiskt perspektiv utforska vilka resurser jag använder mig av för att transponera en jazzlåt till olika tonarter. Forskningsfrågorna är: Vilka resurser använder jag mig av för att transponera en utvald jazzlåt till olika tonarter?  På vilka sätt samverkar resurserna? För att studera min lärandeprocess har jag använt mig av loggbok och videodokumentation som metoder, och studiens teoretiska perspektiv är designteori. LÄS MER

 3. 23. Airdine : En kollaborativ autoetnografisk studie om att vara värdar för främlingar.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Enheten för restauranghögskolan; Umeå universitet/Enheten för restauranghögskolan

  Författare :Erik Normark; Robert Veitch Bystedt; [2016]
  Nyckelord :Action research; Airdine; Collaborative autoethnography; Hospitality; Sociology; Commensality; The stranger.; Aktionsforskning; Airdine; Kollaborativ autoetnografi; Värdskap; Sociologi; Kommensalitet; Främlingen.;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar redovisa en kollaborativ autoetnografisk studie utifrån begreppen värdskap, sociologi, kommensalitet och främlingen. Studiens övergripande syfte är att skapa en förståelse kring hur måltidsevent anordnade i Umeå via mobil-applikationen Airdine upplevs ur värdens perspektiv. LÄS MER

 4. 24. Den älskade hatade kroppen : En netnografisk studie om unga tjejers iscensättning av heteronormativ femininitet på hälso- och träningsbloggar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Magdalena Zalewska; [2016]
  Nyckelord :performance; heteronormative femininity; ideal body images; netnography; young girls; blogs.; performativitet; heteronormativ femininitet; netnografi; unga tjejer; bloggar.;

  Sammanfattning : Kroppen, i termer av kroppsliga vardagserfarenheter och unga tjejers kroppsliga gestaltning av lik- eller olikartade erfarenheter, som uppvisas inom en nätkultur på bloggar om hälsa och träning har använts som empirisk och analytisk grund. Syftet med studien är att undersöka hur heteronormativ femininitet iscensätts, förhandlas och görs normerande i populära bloggar inom träning och hälsa samt varför de konsumeras av unga tjejer. LÄS MER

 5. 25. Rum som talar, rum som speglar : En studie av förskolans inomhusmiljö som bärare av diskurser om barn och lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Kelly Mills; Elin Elsnert; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The main focus of this empirical study has been to examine how the physical environment is staged in two different pre-schools within the district of Stockholm, Sweden. We have tried to interpret what ideas and discourses of children and learning that lay behind the environmental staging. LÄS MER