Sökning: "staircase model"

Visar resultat 11 - 15 av 17 uppsatser innehållade orden staircase model.

 1. 11. The Army of God : An examination of religiously motivated violence from a psychology of religion perspective.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Religionspsykologi

  Författare :Sacharias Wirén; [2016]
  Nyckelord :Religiously motivated violence; social identity; sacred values; meaning-system; anti-abortion; religious fundamentalism; selective moral disengagement; staircase to terrorism;

  Sammanfattning : The purpose of this qualitative study was to examine psychological processes that can contribute to religiously motivated violence from a psychology of religion perspective in relation to the collective meaning-system of the Christian militant anti-abortion movement the Army of God. The study applied a single-case design and the data was collected through semi-structured interviews with 3 prominent figures within Army of God, as well as through 43 qualitative documents and 4 autobiographical books. LÄS MER

 2. 12. Vad fattas en hemlös?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Erik Haking; [2015]
  Nyckelord :Styrning; Governmentality; Bostadslös; Hemlös; Boendetrappan; Bostad Först; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis analyzes governing and power relations with the help of Foucauldian theories regarding the creation of subjects, “problematization” and “governmentality”. This theoretical approach is aimed at welfare programs regarding homelessness in Sweden and two models in particular: The Housing Staircase and Housing First. LÄS MER

 3. 13. "Hemligheten med Bostad först det är ju att det inte är några hemligheter" - En kvalitativ studie av Bostad först i Helsingborg

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Josefine Nordvall; Emely Wall; [2014]
  Nyckelord :Housing first; Bostad först; staircase model; homelessness; addiction; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of our essay was to analyze stories about Housing first, an effort to fight homelessness in social services. We have taken part of previous research regarding Housing first both national and international and the staircase model which is the most common effort in Sweden towards the homeless. LÄS MER

 4. 14. Att motverka hemlöshet

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Kim Stéen; [2014]
  Nyckelord :Bostad först; Hemlöshet; Trappstegsmodellen; Malmö;

  Sammanfattning : Hemlösheten i Sverige ökar och problemet är som störst i storstadsregionerna. I Malmö är den vanligaste arbetsmodellen för att motverka hemlöshet den så kallade trappstegsmodellen, som syftar till att steg för steg träna hemlösa att klara av ett eget boende. LÄS MER

 5. 15. Analysis of the condensation problem on the inner surface of Fullriggaren's large vertical window

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Anabel Castro Herce; [2013]
  Nyckelord :dew point; condensation; psychrometric chart; cold climates; window panes; building energy analysis;

  Sammanfattning : This Thesis is focused on the study of the problem of condensation on the inner surface of Fullrigaren building’s large single pane window. This has serious consequences as water on the floor, corrosion or mould growth. As the climate in Nordic countries is cold for several months a year, windows are a crucial part in building envelopes. LÄS MER