Sökning: "stakning"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet stakning.

  1. 1. En böjd stavdesigns påverkan på stakfasens egenskaper

    Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Idrotts- och hälsovetenskap

    Författare :Mattias Nilsson; [2016]
    Nyckelord :Cross country skiing; double poling; pole phase; pole; pole design; curved pole; Längdskidor; stakning; stakfas; stav; stavdesign; böjd stav;

    Sammanfattning : SyfteStudien syftar till att klarlägga hur stavisättningen och stakfasen påverkas vid användandet av en böjd jämfört med en rak stavdesign vid stakning i hög hastighet på rullskidor på rullband. Följande frågeställningar har undersökts: Leder en böjd stavdesign till att stavisättningen sker längre fram? Leder en böjd stavdesign till att stakfasens absoluta längd förändras? Leder en böjd stavdesign till att stakfasens relativa längd förändras?MetodTio manliga längdskidåkare (ålder 25,3 ± 5,1 år, kroppslängd 182,1 ± 8,6 cm, kroppsvikt 78 ± 6,5 kg) deltog i studien. LÄS MER