Sökning: "staleness"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet staleness.

 1. 1. Handlingskrav trots handelskrav? - Interaktion mellan energihushållningsvillkor i verksamhetstillstånd och EU:s system för handel med utsläppsrätter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Viktor Reutervik; [2017]
  Nyckelord :Miljörätt; EU-rätt; rättsvetenskap; EU ETS; Styrmedel; Energi; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Europeiska Unionens system för handel med utsläppsrätter, EU ETS, syftar till att på ett kostnadseffektivt sätt reducera mängden växthusgaser som släpps ut av industriella verksamheter runt om i unionen. Interaktioner med andra styrmedel befaras kunna minska systemets effektivitet, därför har unionen försökt undvika sådana. LÄS MER

 2. 2. Cache Design for Massive Heterogeneous Data of Mobile Social Media

  Master-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Ruiyang Zhang; [2014]
  Nyckelord :Social Search; SB-LRU Algorithm; Two-Level Web Caching System;

  Sammanfattning : Since social media gains ever increasing popularity, Online Social Networks have become important repositories for information retrieval. The concept of social search, therefore, is gradually being recognized as the next breakthrough in this field, and it is expected to dominate topics in industry. LÄS MER

 3. 3. Practitioners’ view on command query responsibility segregation

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Martin Nilsson; Nazife Korkmaz; [2014]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Relational database management systems (RDBMS) have long been a predominant technology in information systems (IS). Today, however, the ever-changing technology landscape seems to be the proving grounds for many alternative approaches. For instance, alternative databases are currently used in many cloud services that affect everyday life. LÄS MER

 4. 4. RELATIONEN MELLAN ÖVERTRÄNINGSSYNDROM OCH IDROTTSKARRIÄRÖVERGÅNGAR – EN FALLSTUDIE AV EN MANLIG UTHÅLLIGHETSIDROTTARE

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Leni-Helena Tidblad; [2008]
  Nyckelord :Athlete career transitions; junior sports; overtraining syndrome; staleness; Swedish sports-“gymnasium”; Idrottsgymnasium; idrottskarriärövergång; junioridrott; överträning; överträningssyndrom;

  Sammanfattning : Abstract: The purpose of this study was to examine the process of overtraining syndrome as a part of development in sports and careers. It is based on theories about overtraining syndrome and athlete career transitions. LÄS MER