Sökning: "stalking"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet stalking.

 1. 1. Uppfattningar och prevalens av ex-partner stalkning bland universitetsstudenter

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Nilo Tayebi; Melinda Zsido; [2019]
  Nyckelord :stalking; perceptions; prevalence; ex-partner; university students; victimization; stalkning; uppfattningar; prevalens; ex-partner; universitetsstudenter; utsatthet;

  Sammanfattning : Föreliggande studie undersökte uppfattningar och prevalens av utsatthet för ex-partner stalkning bland universitetsstudenter. Det undersöktes om det fanns skillnader mellan unga män och kvinnor i uppfattningen om stalkning utförd av en ex-partner och hur denna uppfattning relaterar till tidigare utsatthet. LÄS MER

 2. 2. “Det är en brist på kontroll som gör en otrygg...” : En studie om att förebygga trakasserier och öka tryggheten för användare som registrerar sig som kvinna på plattformar för nätdejting.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Hannah Kindbom; Sara Storm; [2019]
  Nyckelord :Platforms for online dating; Online dating; Women; Security; Harassment; Design.; Plattformar för nätdejting; Nätdejting; Kvinnor; Trygghet; Trakasserier; Design.;

  Sammanfattning : Media rapporterar om att kvinnor blir utsatta för trakasserier på plattformar för nätdejting och undersökningar visar att kvinnor i högre utsträckning upplever trakasserier på plattformar för nätdejting, oftare blir sexuellt trakasserade online och i högre utsträckning blir upprörda när de trakasseras online. Syftet med studien är att undersöka vilka funktioner kvinnor tror kan påverka tryggheten och förebygga trakasserier som stalking och sexuella trakasserier på plattformar för nätdejting. LÄS MER

 3. 3. Studenters uppfattning om stalkning av ideala brottsoffer

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Marilena Afrim; Jessica Hällström; [2019]
  Nyckelord :ideal victim; non-ideal victim; stalking; perception; severity; students; Idealt brottsoffer; icke-idealt brottsoffer; stalkning; uppfattning; allvarlighetsgrad; studenter;

  Sammanfattning : Studenters uppfattning om stalkning skiljer sig åt. Kvinnor anser att flerh ändelser är stalkning medan män tänker att händelserna inte klassificeras som stalkning. Män tänker även att det oftare är offrets egna fel att denne blir utsatt. LÄS MER

 4. 4. BETEENDEMÄSSIGA FÖRÄNDRINGAR I VARDAGLIGA AKTIVITETER HOS UTSATTA FÖR STALKING

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Teresia Björn; Adina Skodo; [2018]
  Nyckelord :stalking; utsatthet; beteendeförändringar; vardagliga aktiviteter; Rutinaktivitetsteorin;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att få en djupare förståelse för hurenskilda individer upplever att deras utsatthet för stalking har influeratbeteendemässiga förändringar i deras vardagliga aktiviteter. Ensemistrukturerad intervjuguide användes under djupintervjuer med tioindivider som blivit utsatta för stalking. LÄS MER

 5. 5. Sociala medier-stalkning : den normaliserade övervakningen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Andrea Gunnarsson; Olivia Åkerberg; [2018]
  Nyckelord :sociala medier-stalkning; sociala medier; övervakning; need to belong theory;

  Sammanfattning : Digitaliseringen är djupt rotat i det svenska samhället och idag ser vi att majoriteten av svenskarna använder internet och sociala medier i stor utsträckning (IIS, 2017). Sociala medier-stalkning (SM-stalkning) är det relativt nya fenomenet som innebär att hämta information om andra människor via sociala plattformar som Facebook eller Instagram. LÄS MER