Sökning: "stalkning"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet stalkning.

 1. 1. Uppfattningar och prevalens av ex-partner stalkning bland universitetsstudenter

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Nilo Tayebi; Melinda Zsido; [2019]
  Nyckelord :stalking; perceptions; prevalence; ex-partner; university students; victimization; stalkning; uppfattningar; prevalens; ex-partner; universitetsstudenter; utsatthet;

  Sammanfattning : Föreliggande studie undersökte uppfattningar och prevalens av utsatthet för ex-partner stalkning bland universitetsstudenter. Det undersöktes om det fanns skillnader mellan unga män och kvinnor i uppfattningen om stalkning utförd av en ex-partner och hur denna uppfattning relaterar till tidigare utsatthet. LÄS MER

 2. 2. Studenters uppfattning om stalkning av ideala brottsoffer

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Marilena Afrim; Jessica Hällström; [2019]
  Nyckelord :ideal victim; non-ideal victim; stalking; perception; severity; students; Idealt brottsoffer; icke-idealt brottsoffer; stalkning; uppfattning; allvarlighetsgrad; studenter;

  Sammanfattning : Studenters uppfattning om stalkning skiljer sig åt. Kvinnor anser att flerh ändelser är stalkning medan män tänker att händelserna inte klassificeras som stalkning. Män tänker även att det oftare är offrets egna fel att denne blir utsatt. LÄS MER

 3. 3. Sociala medier-stalkning : den normaliserade övervakningen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Andrea Gunnarsson; Olivia Åkerberg; [2018]
  Nyckelord :sociala medier-stalkning; sociala medier; övervakning; need to belong theory;

  Sammanfattning : Digitaliseringen är djupt rotat i det svenska samhället och idag ser vi att majoriteten av svenskarna använder internet och sociala medier i stor utsträckning (IIS, 2017). Sociala medier-stalkning (SM-stalkning) är det relativt nya fenomenet som innebär att hämta information om andra människor via sociala plattformar som Facebook eller Instagram. LÄS MER

 4. 4. SEXUELLA TRAKASSERIER MOT BIBLIOTEKSPERSONAL : Typer, strategier och konsekvenser

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Catharina Bergman; Josefine Jönsson; [2017]
  Nyckelord :sexuella trakasserier; bibliotek; bibliotekspersonal; biblioteksbesökare; känsloarbete; strategi.;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa intervjustudie undersöker åtta biblioteksanställdas upplevelser av sexuella trakasserier från biblioteksbesökare på biblioteket som arbetsplats för att beskriva vilken typ av sexuella trakasserier de erfarit samt hantering och följder av dessa i termer av strategier och emotioner. Sammanfattningsvis har studiens deltagare upplevt sexuella trakasserier i form av verbal och fysisk karaktär, liksom stirrande, gester och stalkning. LÄS MER

 5. 5. UNIVERSITETSSTUDENTERS UPPFATTNINGAR OM STALKNING UTIFRAN TRE STALKNINGSTYPOLOGIER: AVVISAD, HAMNDLYSTEN OCH NARHETSSOKANDE

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Ida Marquardt; Selma Suljevic; [2017]
  Nyckelord :Stalkning; typologi; uppfattningar; allvarlighetsgrad; vinjett;

  Sammanfattning : Föreliggande studie har redogjort för universitetsstudenters uppfattningar om stalkning. Baserat på typologierna avvisad, hämndlysten och närhetssökande undersöktes om studenterna uppfattade ett stalkningsscenario som stalkning och som ett brott. Vidare undersöktes motiven till uppfattningarna samt hur allvarligt scenariot uppfattades vara. LÄS MER