Sökning: "stam"

Visar resultat 1 - 5 av 94 uppsatser innehållade ordet stam.

 1. 1. Let it grow! How Malmö municipality can help urban agriculture support the transition to a sustainable city.

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Micaela Jennifer Cosgrove; Kamya Sati; [2019]
  Nyckelord :urban agriculture; governance; urban sustainability; longevity; funding; sustainability science; Malmö; Social Sciences;

  Sammanfattning : En ökande migration till städer har lett till erkännandet av behovet av att konceptualisera urbana hållbarhetsstrategier. Dessa strategier utvecklas kontextuellt enligt stadens behov. Malmö stad är känd för att fastställa ambitiösa hållbara utvecklingsmål och strategier. LÄS MER

 2. 2. VRE-utbrottet i Örebro 2018 –en analys av effekter och framgångsfaktorer

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Sofia Löfberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inledning: Under våren 2018 smittades 31 patienter med samma VRE-stam på universitetssjukhuset i Örebro. Indexpatienten var känd VRE-bärare och hade flyttats till Örebro från vård i Stockholmsområdet. Smittan spreds framförallt på vårdavdelning 83 och 93 och varade från upptäckt i februari till augusti 2018. LÄS MER

 3. 3. Establishment of Technical Life Science Consulting Services in a Local Government Market

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Matilda Gärdemalm Niemi; Sara Rydberg Öhrling; Emma Stam; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This master thesis evaluates the possibility for Semcon AB to establish a business within the public sector of Uppsala. The need and prerequisites for technical life science consultant services has been investigated by interviewing experts in their field. LÄS MER

 4. 4. Utilizing Privately Owned Flexibilities in the German Distribution System : Technical and Regulatory Framework

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Nahal Tamadon; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This Master’s thesis project aims to define the technical and regulatory framework of asystem flexibility service utilizing distributed flexibilities connected to the low-voltage (LV)level. The flexibility service outlined here is local balancing, with the purpose of increasing theload-generation balance in LV networks using thermostatically controlled loads and ElectricalEnergy Storage (EES) devices. LÄS MER

 5. 5. Chronic wasting disease och risker för Sverige

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Elinor Sjöholm; [2019]
  Nyckelord :chronic wasting disease; CWD; prion; smittspridning; älg; hjortdjur;

  Sammanfattning : Chronic wasting disease (CWD) är en prionsjukdom som framförallt drabbar hjortdjur. Prionerär infektiösa protein som orsakar olika typer av transmissibla spongiforma encefalopatier. Andra prionsjukdomar är bovin spongiform encefalopati, Creutzfeldt-Jakobs sjukdom och scrapie. LÄS MER