Sökning: "stamceller"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade ordet stamceller.

 1. 1. Patientens upplevelse av stamcellstransplantation vid hematologisk sjukdom : En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Susanna Bramstedt; Ida Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Hematologiska sjukdomar; kvalitativ studie; litteraturöversikt; patienters upplevelse; stamcellstransplantation;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige drabbas varje dag någon av hematologisk sjukdom som omfattar blod och lymfsystemet. I benmärgen finns blodstamceller som genom transplantation kan behandla patienter. En fjärdedel av patienterna kan få stamceller från familjemedlemmar och annars finns möjliga donatorer registrerade i Tobiasregistret. LÄS MER

 2. 2. Effekten av extracellulära vesiklar från stamceller ur fettväv för kärlnybildning vid serumfri odling

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Biomedicinsk laboratorievetenskap; Umeå universitet/Institutionen för integrativ medicinsk biologi (IMB)

  Författare :Malin Andersson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Mesenkymala stamceller som behandling vid osteoartrit och tendinit på häst

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Caroline Frisch; [2020]
  Nyckelord :mesenkymala stamceller; MSC; osteoartrit; tendinit;

  Sammanfattning : Hälta är den vanligaste orsaken till nedsatt prestation, tränings- och tävlingsbortfall hos häst i Sverige. De vanligaste orsakerna till hälta på häst är skador på leder, senor och ligament. LÄS MER

 4. 4. How Topography Influences the Fate of Human Neural Progenitor Cells

  Master-uppsats, Lunds universitet/Tillämpad biokemi; Lunds universitet/Teoretisk kemi

  Författare :Jacob Karlström; [2020]
  Nyckelord :biomaterials; cell culture; electrospinning; nanofibers; 3d; neural progenitor cells; in vitro models; nanotopography; blebbistatin; mechanotransduction; nucleus analysis; immunocytochemistry; differentiation; applied biochemistry; tillämpad biokemi; Biology and Life Sciences; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Novel biomimetic three-dimensional scaffolds have emerged over the last decades, and are promising for applications in regenerative therapies, as well as in in vitro disease modelling and drug testing. Thanks to their added dimension, these scaffolds are able to more accurately mimic the topography of native cellular microenvironments compared to traditionally used two-dimensional culture substrates. LÄS MER

 5. 5. Utvärdering av olika metoder för isolering och odling av mesenkymala stamceller från humant perifert blod

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Sofie Jaensson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER